wtorek, 21 maja 2024; w sklepie jest 4954 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Sprawozdanie finansowe z generatorem XML – program komputerowy z roczną licencją – wersja dla biur rachunkowych (na płycie CD)

dr André Helin, dr Anna Bernaziuk

Sprawozdanie finansowe z generatorem XML – program komputerowy z roczną licencją – wersja dla biur rachunkowych (na płycie CD)

symbol: CD1306-BR
format: CD
wersja: 23.01.01
wymagania: CD-ROM, Windows 2000/Me/XP/Vista/7/8/10, MS Office 97 lub nowszy
wersja demonstracyjna: POBIERZ
instrukcja pracy z programem: POBIERZ
 
 

cena:
2320,00 zł + 23% VAT
(brutto: 2853,60 zł)
dodaj do koszyka
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
wysyłamy w ciągu 24 h
sprawdź koszty dostawy
opis


N o w o ś ć !

POZNAJ PROGRAM, ZANIM ZDECYDUJESZ SIĘ NA ZAKUP
– pobierz bezpłatną 90-dniową pełną wersję programu
 
Bezpłatna wersja 90-dniowa:
 • pełna wersja programu, bez ograniczeń,
 • umożliwia przygotowanie kompletnego sprawozdania dla firmy, 
 • dane wprowadzone podczas próbnego okresu zostają zachowane – po zakupie programu i wpisaniu kodu aktywacyjnego możesz kontynuować pracę nad sprawozdaniem, 
 • do sporządzenia sprawozdań dla jednej firmy – jeśli chcesz korzystać z programu w wersji dla biur rachunkowych, po zakupie i wprowadzeniu kodu aktywacyjnego program automatycznie przejdzie w tryb rozszerzony, dla wielu podmiotów. 


Zalety programu:
 • prosty w obsłudze i niezwykle pomocny przy zamknięciu roku w każdej firmie,
 • używany i sprawdzony przez tysiące klientów,
 • nieustannie aktualizowany i rozbudowywany o kolejne funkcje.
 
e-Sprawozdania finansowe
 • umożliwia przygotowanie sprawozdania finansowego w strukturze logicznej wymaganej przez Ministerstwo Finansów.
  Uwaga – dla sprawozdań sporządzonych od dnia 1 września 2019 roku obowiązują zmienione struktury w wersji 1–2
 • jeden program pozwala na przygotowanie sprawozdań standardowych (czyli dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości), dla jednostek małych, jednostek mikro oraz organizacji pozarządowych (w tym fundacji i stowarzyszeń)

 
ZASADY FUNKCJONOWANIA PROGRAMU
 
Biegli rewidenci z międzynarodowej firmy audytorskiej BDO opracowali wygodne narzędzie – tak, aby szybko przygotować roczne sprawozdanie finansowe.

 Program pozwala na sporządzenie sprawozdania finansowego:
 • standardowego – zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości;
 • dla jednostek mikro – zgodnie z załącznikiem nr 4 do ustawy o rachunkowości;
 • dla jednostek małych – zgodnie z załącznikiem nr 5 do ustawy o rachunkowości;
 • dla organizacji pozarządowych (w tym fundacji i stowarzyszeń) – zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości.
 W programie:
 • wzory (formularze) poszczególnych części sprawozdania finansowego;
 • ponad 150 wzorcowych not do sprawozdania finansowego, wzajemnie ze sobą powiązanych (automatyczne przeniesienie wartości do odpowiednich pozycji bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, cash flow);
 • możliwość sporządzania sprawozdania na podstawie danych z ubiegłego roku – ogromna oszczędność czasu w kolejnych latach;
 • polska, angielska i niemiecka wersja językowa – pełne, standardowe sprawozdanie finansowe (wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości) wraz z notami w trzech językach (bardzo łatwe przejście pomiędzy wersjami językowymi);
 • funkcja umożliwiająca automatyczne wyznaczenie 12 kluczowych wskaźników analizy finansowej (płynności, rentowności, obrotowości) na podstawie wcześniej sporządzonego sprawozdania finansowego;
 • możliwość przeniesienia do Excela całości lub części arkuszy wraz z formułami obliczeniowymi.
DEMO oddk

Zalety programu docenione przez wielu księgowych:
 • Program ma przejrzystą formę, pozwala wpisać dane tylko raz, później dane te przenosi w odpowiednie pozycje sprawozdań bilansowych.
 • Możliwość przeniesienia wszystkich not do arkusza kalkulacyjnego pozwala na ułożenie ostatecznej wersji sprawozdania zgodnie z wymaganiami każdego biegłego rewidenta i w sposób indywidualny dla jednostki w granicach obowiązujących przepisów.
 • Program daje możliwość zamieszczania komentarza pod każdą notą – dzięki temu można łatwo wprowadzić swoje objaśnienia tam, gdzie są one konieczne.
 • Korzystanie z programu w kolejnych latach oszczędza czas, gdyż dane z poprzedniego sprawozdania przenoszą się do sprawozdania obecnie sporządzanego, zachowując zasadę ciągłości bilansowej.
 • Program jest elastyczny i umożliwia proste dopasowanie do własnych potrzeb, można dodawać wiersze, rozszerzając szczegółowość sprawozdania i tym samym ukazując precyzyjniej zdarzenia gospodarcze istotne dla danej firmy.
 • Program nie wymaga wprowadzania planu kont i przenoszenia danych z programu księgowego – pozwala agregować dane odpowiadające treści ekonomicznej.

E-SPRAWOZDANIA FINANSOWE

Kogo dotyczy obowiązek

Sprawozdania finansowe należy obowiązkowo sporządzić i przekazać w postaci pliku XML w strukturze logicznej przygotowanej przez Ministerstwo Finansów.
 
e-Sprawozdanie finansowe sporządzają obowiązkowo:
1) jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR,
2) podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego. 

Jak i kiedy złożyć e-Sprawozdania finansowe
 1. Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (i niesporządzające sprawozdań finansowych zgodnych z MSR) przesyłają e-Sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości – w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 2. Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego przekazują e-Sprawozdania Finansowe Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – w terminie złożenia zeznania zgodnie z art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 
Funkcja e-Sprawozdanie
 
Program umożliwi:
1) sporządzenie sprawozdania;
2) przekonwertowanie poszczególnych elementów sprawozdania do struktury logicznej wymaganej przez Ministerstwo Finansów;
3) dołączenie innych, wymaganych dokumentów;
4) przygotowanie pliku ze sprawozdaniem w formacie XML zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów.

PODSUMOWANIE – JAK PRZEKAZAĆ E-SPRAWOZDANIE FINANSOWE

KROK 1
Przygotowanie pliku ze sprawozdaniem w formacie XML w określonej strukturze (jako efekt końcowy w programie Sprawozdanie finansowe z generatorem XML),

Pozostałe kroki należy wykonać poza programem Sprawozdanie finansowe z generatorem XML
KROK 2
Podpisanie pliku XML ze sprawozdaniem przy pomocy kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez osobę sporządzającą sprawozdanie oraz osobę/osoby zatwierdzające sprawozdanie (czynność wykonywana za pośrednictwem aplikacji dostarczanych przez instytucje certyfikujące).

KROK 3
Wysłanie podpisanego pliku do Krajowego Rejestru Sądowego (lub Szefa Krajowej Administracji Skarbowej dla podatników PIT) za pośrednictwem aplikacji przygotowanych przez te instytucje.
 

WARUNKI LICENCJI I SPRZEDAŻY
 
WARUNKI LICENCJI – wersja dla biur rachunkowych
 
Program objęty roczną umową licencyjną, wersja dla biur rachunkowych, upoważnia użytkownika do korzystania z programu na wewnętrzne potrzeby firmy kupującego oraz obsługiwanych przez niego podmiotów.

 
 ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ UMOWY LICENCYJNEJ

Program można zakupić w wersji standardowej, która upoważnia użytkownika do korzystania z programu wyłącznie na wewnętrzne potrzeby firmy kupującego. PRZEJDŹ DO WERSJI STANDARDOWEJ CD1306-S

DODATKOWE STANOWISKA
Wersja podstawowa programu upoważnia użytkownika do korzystania z jednej kopii programu na jednym stanowisku komputerowym. 

Aby rozszerzyć wersję podstawową programu o kolejne stanowiska komputerowe, należy dodać do koszyka pozycję o symbolu CD1306-DSBR Dodatkowe stanowisko komputerowe do programu Sprawozdanie finansowe z generatorem XML – wersja dla biur rachunkowych.
 
AKTUALIZACJA PROGRAMU
 
W ramach udzielonej licencji, w okresie jej obowiązywania, użytkownik ma prawo do pobierania przez Internet kolejnych aktualizacji programu, jakie zostaną udostępnione na serwerze Wydawnictwa.

W celu sprawdzenia, czy dostępna jest aktualizacja programu, w oknie głównym programu należy skorzystać z pozycji menu: „Informacje o programie”/„Sprawdź aktualizacje”.


ODNOWIENIE UMOWY LICENCYJNEJ
 
Program „Sprawozdanie finansowe” objęty jest roczną umową licencyjną upoważniającą użytkownika do korzystania z programu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu. Opłata abonamentowa za każdy kolejny rok użytkowania programu to 900,00 zł + 23% VAT – zobacz aktualny cennik przedłużenia licencji.
Szczegóły dotyczące zasad odnowienia licencji oraz rezygnacji z jej zakupu znajdą Państwo w treści umowy licencyjnej.
 
 
ZASADY SPRZEDAŻY
Po zakupie produktu na podany w zamówieniu adres wysłany zostanie program na płycie CD. Do przesyłki zostanie dołączona faktura VAT wraz z kodem aktywacyjnym oraz umową licencyjną.

Program można również kupić w wersji do pobrania on-line w formie pliku – PRZEJDŹ DO WERSJI W FORMIE PLIKU DO POBRANIA CD1306-UBR
 

Kontakt: sprawozdanie@oddk.pl
multimedia
Sprawozdanie finansowe z generatorem XML

Zobacz, jak szybko i prosto sporządzić sprawozdanie finansowe, poznaj funkcje programu
(zalecamy oglądanie filmu w trybie pełnoekranowym).
o autorze
dr André Helin

Biegły rewident posiadający uprawnienia do badania sprawozdań finansowych i doradztwa gospodarczego we wszystkich krajach Unii Europejskiej; prezes i partner zarządzający w firmie audytorsko-konsultingowej BDO Numerica S.A. W swojej praktyce zawodowej odpowiedzialny jest m.in. za nadzór i realizację badania sprawozdań finansowych spółek giełdowych, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń i dużych grup kapitałowych oraz zagranicznych koncernów posiadających filie i podmioty zależne w Polsce. Ceniony i doświadczony wykładowca, autor kilkunastu publikacji z dziedziny rachunkowości i finansów.
dr Anna Bernaziuk

Ekspert i uznany autorytet w dziedzinie rachunkowości i finansów, biegły rewident z bogatym doświadczeniem w procesach badania i upubliczniania spółek. Wysoko ceniony doradca, wykładowca licznych szkoleń z obszaru rachunkowości, m.in. w zakresie Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, konsolidacji sprawozdań finansowych, instrumentów finansowych oraz fuzji i przejęć kapitałowych. Współautorka kilkunastu praktycznych, wysoko cenionych publikacji i artykułów z zakresu rachunkowości. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie fuzji i przejęć kapitałowych. W BDO kieruje m.in. pracami Komitetu ds. Standardów Rachunkowości. Jako Partner Zarządzający w BDO Działem Audytu jest odpowiedzialna za nadzór oraz koordynację rocznego planu badań Działu.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie: Prekursor