poniedziałek, 27 maja 2024; w sklepie jest 4952 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
ODDK Lista webinariów, które się odbyły

LISTA WEBINARIÓW,
które zrealizowaliśmy ostatnio:


Krajowy System e-Faktur od dnia 1 lipca 2024 r. – rewolucja w fakturowaniu i ewidencjonowaniu VAT
Wojciech Safian

Sprawozdanie budżetowe typu „RB” za rok 2023    
Tomasz Wojtania

Raportowanie schematów podatkowych MDR przez firmy i biura rachunkowe 
Michał Marek Kowalski

WDT i WNT w 2024 r. po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF – VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym    
Wojciech Safian

Podatek VAT w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych w 2024 roku    
Marcin Szymankiewicz

MDR w JST – raportowania schematów podatkowych MDR w jednostkach samorządu terytorialnego   
Michał Marek Kowalski

VAT naliczony i zwroty VAT w 2024 r.      
Wojciech Safian

Prezentacja przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym – księgowe zamknięcie roku 2023 w firmie    
dr Katarzyna Trzpioła

Rachunkowość instytucji kultury jako jednostki sektora finansów publicznych w 2023 r.    
Tomasz Wojtania

Rozliczanie wynagrodzeń za czas zwolnień od pracy po zmianach w Kodeksie pracy    
Przemysław Jeżek

Wartości niematerialne i prawne w jednostkach sektora finansów publicznych – zakup, nakłady, nieodpłatne przekazanie-otrzymanie, likwidacja    
Jarosław Jurga

Rewolucyjne zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem w 2023 r., nowe uprawnienia pracownicze po nowelizacji Kodeksu pracy    
Przemysław Jeżek

Zadania zlecone w jednostkach samorządu terytorialnego po zmianach w sprawozdawczości budżetowej w 2023 roku    
Tomasz Wojtania

Likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie składników majątku stanowiącego wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych    
Jarosław Jurga

VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym – WNT, WDT po 1 lipca 2023 r. – warsztaty praktyczne    
Wojciech Safian

Czas pracy w samorządzie w 2023 roku – zmiany w przepisach    
Michał Culepa

Dokumentacja pracownicza 2023 r. – po zmianach Kodeksu pracy i rozporządzeń    
Przemysław Jeżek

Rozliczanie wynagrodzeń dla zaawansowanych w 2023 r. w aspekcie podatkowo-składkowym    
Przemysław Jeżek

Rozliczanie czasu pracy i wynagrodzenia w 2023 r. za pracę w godzinach nadliczbowych i dniach wolnych i ich rekompensata    
Przemysław Jeżek

Faktury VAT w 2023 r. - zmiany od 1 lipca 2023 r. i od 1 października 2023 r. – system e-faktur od 2024 r.    
Wojciech Safian

Urlopy macierzyńskie i rodzicielskie po zmianach w Kodeksie pracy w 2023 r. – problemy w stosowaniu przepisów przejściowych    
Oliwia Małecka

Zmiany w podatku VAT oraz pozostałych podatkach (SLIM VAT III)    
Krzysztof Biernacki

Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe bierne – ujmowanie, wycena i prezentacja    
dr Katarzyna Trzpioła

Podróże służbowe 2023 – krajowe i zagraniczne    
Oliwia Małecka

Półroczna sprawozdawczość budżetowa – „RB-tka” za drugi kwartał / pierwsze półrocze 2023 roku    
Tomasz Wojtania

Zaangażowanie, zobowiązanie i wydatek budżetowy w księgowości i sprawozdawczości budżetowej za pierwsze półrocze 2023 roku    
Tomasz Wojtania

Zasiłki macierzyńskie i wynagrodzenia za okres nowych zwolnień po zmianach Kodeksu pracy w 2023 r.    
Przemysław Jeżek

Raportowanie schematów podatkowych MDR – odwieszenie obowiązków od 1.08.2023     
Michał Marek Kowalski

Raportowanie schematów podatkowych MDR przez firmy i biura rachunkowe
Tomasz Wojtania

Spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne – praktyka rozliczeń podatkowych    
Jarosław Ziółkowski

Zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze w 2023 roku stan obecny i zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy    
Oliwia Małecka

Rozliczanie umów cywilnoprawnych w 2023 r. w tym cudzoziemców w aspekcie podatkowo-składkowym    
Przemysław Jeżek

Zmiany w VAT od 1 lipca 2023 r.    
Wojciech Safian

Należności budżetowe jako transakcje handlowe i jako należności publicznoprawne niepodatkowe – czy naliczać 40/70/100 euro?
Tomasz Wojtania

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych z uwzględnieniem zmian od II półrocza 2023 r.    
Oliwia Małecka

Estoński CIT w 2023 i 2024 roku     
Wojciech Safian

Inwestycje i środki trwałe w instytucjach kultury    
Tomasz Wojtania

Fundacja rodzinna – wybrane zagadnienia prawne oraz rozliczenia podatkowe    
dr Krzysztof Biernacki

Inwestycje czyli nakłady brutto na środki trwałe 2023 w jednostkach sektora finansów publicznych    
Tomasz Wojtania

Rewolucja w fakturowaniu – wprowadzenie obowiązkowego KSeF    
Wojciech Safian

WDT i WNT po wprowadzeniu KSeF – VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym    
Wojciech Safian

Zmiany w Kodeksie pracy i rozliczaniu wynagrodzeń w 2023 r. najnowsze wyjaśnienia Państwowej Inspekcji i Ministerstwa Pracy    
Przemysław Jeżek

Krajowy System e-Faktur – nowe zasady fakturowania    
dr Krzysztof Biernacki

Likwidacja użytkowania wieczystego 2023 w świetle sprzecznych wyroków TSUE    
Tomasz Wojtania

Faktury, faktury elektroniczne i faktury ustrukturyzowane oraz wdrażanie obowiązkowego KSeF w jednostkach sektora finansów publicznych    
Marcin Szymankiewicz

Prowadzenie biura rachunkowego – przepływ informacji, umowa z kontrahentem, odpowiedzialność    
dr Krzysztof Biernacki

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2023 r. – zmiany w wysokościach odpisów w II półroczu – zasady przyznawania i rozliczania świadczeń i ich opodatkowanie    
Przemysław Jeżek

Nowe zadania dla oświaty – zasady księgowania i ujęcie w budżecie – nagroda specjalna 1125 złotych, bon dla nauczyciela, laptop dla ucznia, opłaty za wyżywienie i pobyt    
Tomasz Wojtania

Kontrakty długoterminowe w księgach rachunkowych – ujmowanie i wycena    
dr Katarzyna Trzpioła

VAT naliczony w 2024 r. po wprowadzeniu KSeF    
Wojciech Safian

Środki trwałe oraz WNiP w jednostkach sektora finansów publicznych – z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”    
Jarosław Jurga

Sprawozdawczość budżetowa za trzeci kwartał 2023    
Tomasz Wojtania

Podatek u źródła – najważniejsze kwestie    
Jarosław Ziółkowski

Przygotowanie do wprowadzenia obowiązkowego Krajowego Sytemu e-Faktur – konieczne zmiany w jednostkach budżetowych     
Jarosław Jurga

Leasing – ujęcie bilansowo-podatkowe     
dr Katarzyna Trzpioła

Krajowe i zagraniczne podróże służbowe po zmianach w 2023 r.     
Oliwia Małecka

Wynagrodzenia i świadczenia chorobowe w 2023 r. – jak liczyć podstawę wymiaru dla pracowników i zleceniobiorców – nowe komentarze i stanowiska ZUS    
Przemysław Jeżek

Środki trwałe w firmie kluczowe zagadnienia, przygotowanie do zamknięcia roku    
dr Katarzyna Trzpioła

Wzór decyzji dot. opłaty za wyżywienie (i pobyt) w szkole, przedszkolu, żłobku – zasady prawidłowej gospodarki budżetowej    
Tomasz Wojtania

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych – problemy praktyczne     
Jarosław Jurga

Praca w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne – rozliczanie czasu pracy i wynagrodzeń w 2023 r.    
Przemysław Jeżek

Droga jako środek trwały – budowa, przebudowa, remont i utrzymanie drogi w księgach rachunkowych jednostki budżetowej   
Tomasz Wojtania

KSeF – nowe zasady fakturowania z perspektywy biur rachunkowych    
dr Krzysztof Biernacki

Rozliczanie wynagrodzeń w sytuacjach wątpliwych w 2023 r. i 2024 r.        
Przemysław Jeżek

Rachunek przepływów pieniężnych – praktyczne warsztaty dla księgowych    
Agata Haręża

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w JSFP    
Arkadiusz Jerzy Sputowski

Przygotowanie do zamknięcia roku 2023 w instytucjach kultury – rozliczenie planu finansowego i dotacji    
Tomasz Wojtania

Księgowe zamknięcie roku 2023 r. w jednostkach sektora finansów publicznych – wycena i prezentacja danych księgowych – obowiązujące terminy    
Jarosław Jurga

Praca zdalna – warunki powierzenia i wykonywania pracy zdalnej – obowiązki pracodawcy wobec pracownika zdalnego    
Oliwia Małecka

E-faktura – struktura, zakres danych, wystawianie. Kompleksowe i szczegółowe omówienie struktury e-faktury oraz informacji zamieszczanych w e-fakturze    
Wojciech Safian

PIT za 2023 r. – jak wypełnić informację PIT-11 dla pracowników i zleceniobiorców    
Przemysław Jeżek

Przygotowanie do zamknięcia roku 2023 i ustalenia  wyniku wykonania budżetu oraz wyniku finansowego w jednostkach sektora finansów publicznych    
Tomasz Wojtania

Nieobecności pracownika w pracy – usprawiedliwione i nieusprawiedliwione – z uwzględnieniem zmian w Kodeksie pracy     
Oliwia Małecka


Zamknięcie roku 2023 w firmie – wskazówki dla księgowych     
dr Katarzyna Trzpioła


Wartości niematerialne i prawne w prawie bilansowym i podatkowym
dr Katarzyna Trzpioła

Podatek VAT w księgowości i sprawozdawczości jednostek budżetowych w 2023 r.
Tomasz Wojtania

Dokumentacja pracownicza od kwietnia 2023 r. – po zmianach Kodeksu pracy i rozporządzeń
Przemysław Jeżek

Inwestycje, zakupy inwestycyjne i bieżące oraz remonty w jednostkach budżetowych – ujęcie w księgach rachunkowych Jarosław Jurga

VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym – WNT, WDT w 2023 r., warsztaty praktyczne
Wojciech Safian

Leasing – ujęcie bilansowo-podatkowe
dr Katarzyna Trzpioła

Opodatkowanie wynagrodzeń zarządu, w tym podatkiem CIT estońskim 
dr Krzysztof Biernacki

Środki trwałe oraz WNiP w jednostkach sektora finansów publicznych – z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”
Jarosław Jurga

Zaangażowanie, zobowiązanie i wydatek budżetowy w 2023 roku
Tomasz Wojtania

Zasiłki macierzyńskie i urlopy związane z rodzicielstwem – zmiany w Kodeksie pracy 2023, problemy w stosowaniu przepisów przejściowych
Oliwia Małecka

Likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie składników majątku stanowiącego wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych
Jarosław Jurga

Zmiany w Kodeksie pracy - urlopy rodzicielskie i zasiłek macierzyński – rozliczanie wynagrodzeń za okres nowych zwolnień – zawieranie umów o pracę
Przemysław Jeżek

Inwestycje, czyli nakłady brutto na środki trwałe 2023 – KPO i nowe sprawozdanie Rb-28UE KPO
Tomasz Wojtania

Sprawozdanie z działalności firmy a sprawozdanie finansowe – warsztaty dla księgowych
dr Katarzyna Trzpioła

Planowane zmiany w podatku VAT – projekt SLIM VAT III
dr Krzysztof Biernacki

CIT-8 za rok podatkowy 2022 
Wojciech Safian

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2022
Krzysztof Puchacz

Sprawozdawczość budżetowa 2023 – po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 stycznia 2023 r.
Tomasz Wojtania

Opodatkowanie wynajmu nieruchomości w 2023 roku
dr Krzysztof Biernacki 

VAT naliczony w 2023 r. 

Wojciech Safian 


Podatek odroczony – ujęcie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
dr Katarzyna Trzpioła

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2023 r. w aspekcie podatkowo-składkowym
Przemysław Jeżek

Zadania zlecone w księgowości i sprawozdawczości budżetu i jednostek w 2023 roku
Tomasz Wojtania

Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych w 2023 r.
Marcin Szymankiewicz

Koszty uzyskania przychodów w 2023 r.
Wojciech Safian

Należności i zobowiązania – ujmowanie, wycena i prezentacja wg ustawy o rachunkowości
dr Katarzyna Trzpioła

Podróże służbowe i jazdy lokalne, wyjścia służbowe w jednostkach sektora finansów publicznych w 2023 roku po zmianie przepisów
Jarosław Jurga

Nowelizacja Kodeksu pracy 2023 – praca zdalna i kontrola trzeźwości zatrudnionych oraz planowane zmiany w urlopach rodzicielskich i zasiłkach macierzyńskich
Oliwia Małecka

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN) za IV kwartał 2022 r. – wątpliwości i problemy praktyczne
Lucyna Kuśnierz

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2023 r.
Wojciech Safian
 


Karnet Abonament szkoleniowy
Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych
280,00 238,00 zł + 5% VAT
(brutto: 249,90 zł)
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie: Prekursor