czwartek, 28 września 2023; w sklepie jest 4924 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
ODDK Lista webinariów, które się odbyły

LISTA WEBINARIÓW, które zrealizowaliśmy
lub przeprowadziliśmy bezpłatnie:Wartości niematerialne i prawne w prawie bilansowym i podatkowym
dr Katarzyna Trzpioła

Podatek VAT w księgowości i sprawozdawczości jednostek budżetowych w 2023 r.
Tomasz Wojtania

Dokumentacja pracownicza od kwietnia 2023 r. – po zmianach Kodeksu pracy i rozporządzeń
Przemysław Jeżek

Inwestycje, zakupy inwestycyjne i bieżące oraz remonty w jednostkach budżetowych – ujęcie w księgach rachunkowych Jarosław Jurga

VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym – WNT, WDT w 2023 r., warsztaty praktyczne
Wojciech Safian

Leasing – ujęcie bilansowo-podatkowe
dr Katarzyna Trzpioła

Opodatkowanie wynagrodzeń zarządu, w tym podatkiem CIT estońskim 
dr Krzysztof Biernacki

Środki trwałe oraz WNiP w jednostkach sektora finansów publicznych – z uwzględnieniem Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 11 „Środki trwałe”
Jarosław Jurga

Zaangażowanie, zobowiązanie i wydatek budżetowy w 2023 roku
Tomasz Wojtania

Zasiłki macierzyńskie i urlopy związane z rodzicielstwem – zmiany w Kodeksie pracy 2023, problemy w stosowaniu przepisów przejściowych
Oliwia Małecka

Likwidacja, sprzedaż, nieodpłatne przekazanie składników majątku stanowiącego wyposażenie jednostek sektora finansów publicznych
Jarosław Jurga

Zmiany w Kodeksie pracy - urlopy rodzicielskie i zasiłek macierzyński – rozliczanie wynagrodzeń za okres nowych zwolnień – zawieranie umów o pracę
Przemysław Jeżek

Inwestycje, czyli nakłady brutto na środki trwałe 2023 – KPO i nowe sprawozdanie Rb-28UE KPO
Tomasz Wojtania

Sprawozdanie z działalności firmy a sprawozdanie finansowe – warsztaty dla księgowych
dr Katarzyna Trzpioła

Planowane zmiany w podatku VAT – projekt SLIM VAT III
dr Krzysztof Biernacki

CIT-8 za rok podatkowy 2022 
Wojciech Safian

Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach publicznych za rok 2022
Krzysztof Puchacz

Sprawozdawczość budżetowa 2023 – po zmianach wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów z 26 stycznia 2023 r.
Tomasz Wojtania

Opodatkowanie wynajmu nieruchomości w 2023 roku
dr Krzysztof Biernacki 

VAT naliczony w 2023 r. 

Wojciech Safian 


Podatek odroczony – ujęcie i prezentacja w sprawozdaniu finansowym
dr Katarzyna Trzpioła

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców w 2023 r. w aspekcie podatkowo-składkowym
Przemysław Jeżek

Zadania zlecone w księgowości i sprawozdawczości budżetu i jednostek w 2023 roku
Tomasz Wojtania

Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych w 2023 r.
Marcin Szymankiewicz

Koszty uzyskania przychodów w 2023 r.
Wojciech Safian

Należności i zobowiązania – ujmowanie, wycena i prezentacja wg ustawy o rachunkowości
dr Katarzyna Trzpioła

Podróże służbowe i jazdy lokalne, wyjścia służbowe w jednostkach sektora finansów publicznych w 2023 roku po zmianie przepisów
Jarosław Jurga

Nowelizacja Kodeksu pracy 2023 – praca zdalna i kontrola trzeźwości zatrudnionych oraz planowane zmiany w urlopach rodzicielskich i zasiłkach macierzyńskich
Oliwia Małecka

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN) za IV kwartał 2022 r. – wątpliwości i problemy praktyczne
Lucyna Kuśnierz

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2023 r.
Wojciech Safian

Sprawozdanie finansowe za 2022 r. w jednostkach sektora finansów publicznych – problemy praktyczne
Jarosław Jurga

Nowelizacja Kodeksu pracy 2022 – praca zdalna i kontrola trzeźwości zatrudnionych oraz planowane zmiany w urlopach rodzicielskich i zasiłkach macierzyńskich
Oliwia Małecka

Środki trwałe w firmie – kluczowe zagadnienia
dr Katarzyna Trzpioła

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2022 rok i sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego
Katarzyna Koleśnik

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2023 r.
Wojciech Safian

PIT-2 i PIT-11 w 2022 r. i 2023 r. – jak prawidłowo wypełnić nowe wzory za pracowników, zleceniobiorców i cudzoziemców
Przemysław Jeżek

Dystrybucja węgla przez samorządy – organizacja, budżet, księgowość, sprawozdawczość
Tomasz Wojtania

Fakturowanie i kasy fiskalne w jednostkach sektora finansów publicznych
Marcin Szymankiewicz

Podatkowe zamknięcie roku 2022 r. w podatkach dochodowych – wybrane zagadnienia
dr Krzysztof Biernacki

Zamknięcie roku – sprawozdanie finansowe jednostki budżetowej za 2022 rok
Tomasz Wojtania

CZAS PRACY – planowanie, rozliczanie, godziny nadliczbowe
Michał Culepa

Inwentaryzacja w jednostkach sektora finansów publicznych – problemy praktyczne
Jarosław Jurga

Rachunek przepływów pieniężnych praktyczne warsztaty dla księgowych
Agata Haręża

Zamknięcie roku 2022 w firmie
wskazówki dla księgowych
dr Katarzyna Trzpioła

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę zgodnie z Kodeksem pracy. Stan obecny i nadchodzące zmiany
Oliwia Małecka

Rozliczanie wynagrodzeń po zmianach w 2022 i 2023 r. w aspekcie podatkowo-składkowym
Przemysław Jeżek

Fakturowanie i kasy fiskalne w jednostkach sektora finansów publicznych
Marcin Szymankiewicz


Odpowiedzialność organów spółek i innych osób zatrudnionych w spółce
Michał Koralewski


Rozliczenia podatkowe związane z nieruchomościami w 2022 oraz 2023 r.   
Krzysztof Biernacki


Zadania zlecone w księgowości i sprawozdawczości budżetu i jednostek w 2022 roku –  ewidencja dotychczasowych i nowych zadań zleconych – dodatek węglowy, dodatek elektryczny oraz pomoc Ukrainie
Tomasz Wojtania


Prawidłowe przeprowadzenie i rozliczenie inwentaryzacji za 2022 w firmie – praktyczne podpowiedzi i wyjaśnienia eksperta
dr Katarzyna Trzpioła


Inwentaryzacja za 2022 rok – zasady przeprowadzania, problemy w praktyce
Tomasz Wojtania

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2023 r.
Wojciech Safian

Podejmowanie uchwał i zgromadzenia wspólników w spółkach
Michał Koralewski

Praca zdalna w okresie zagrożenia covid-19 oraz po jego odwołaniu. Nadchodzące zmiany w Kodeksie pracy
Oliwia Małecka

Zapasy towarów i materiałów – wg ustawy o rachunkowości i podatku dochodowego
dr Katarzyna Trzpioła

Rozliczanie podróży służbowych w 2022 r., samochód w jazdach lokalnych i prywatnych
Przemysław Jeżek

Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych w 2022 r. z uwzględnieniem planowanych zmian od 2023 r.
Marcin Szymankiewicz

Sprzedaż i likwidacja mienia ruchomego w JSFP w 2022 r. – nowe regulacje od 3.08.2022 r.
Jarosław Jurga

Klasyfikacja budżetowa w praktyce - zasady prawidłowego klasyfikowania wydatków bieżących i wydatków majątkowych
Tomasz Wojtania

Środki trwałe w firmie – kluczowe zagadnienia  
dr Katarzyna Trzpioła

Czas pracy w jednostkach samorządowych
Michał Culepa

Sprawozdania o zobowiązaniach i należnościach – praktyczne zasady sporządzania sprawozdań w zakresie operacji finansowych według zmienionych zasad   
Lucyna Kuśnierz

Uproszczenia w rachunkowości – przykłady praktyczne, wybory i zastosowania
dr Katarzyna Trzpioła

Zmiany w VAT od dnia 1 stycznia 2023 r.   
Wojciech Safian

 
Weryfikacja kontrahentów i dochodzenie roszczeń w obrocie gospodarczym
Piotr Kantorowski

Obowiązki w zakresie cen transferowych, ze szczególnym uwzględnieniem zmian na 2022 r. – komentarz eksperta, przykłady dokumentacji
prof. dr hab. Marcin Jamroży

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów o pracę zgodnie z Kodeksem pracy. Stan obecny i nadchodzące zmiany
Oliwia Małecka


Środki trwałe oraz WNiP w jednostkach sektora finansów publicznych – zakup, nakłady na środki trwałe, likwidacja
Jarosław Jurga

Nowy KSR 15. Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów - praktyczne podpowiedzi i wyjaśnienia eksperta
dr Katarzyna Trzpioła

Podróże służbowe - krajowe i zagraniczne- z uwzględnieniem zmian od lipca 2022 r. i stycznia 2023 r.
Oliwia Małecka

Podatki dochodowe CIT i PIT – obowiązujące i projektowane zmiany
Krzysztof Biernacki

Potrącenia z wynagrodzeń, zasiłków ZUS i umów zlecenia po zmianach od 1 lipca 2022 r.
Przemysław Jeżek

Nowe zasady odbywania awansu przez nauczyciela i inne zmiany Karty Nauczyciela w 2022 roku
Marek Młodecki

Podejmowanie uchwał w spółkach kapitałowych - Webinarium 26.08.2022 r. BEZPŁATNE WEBINARIUM

Michał Koralewski

Współdziałanie organów spółek kapitałowych
Michał Koralewski

Gorący posiłek w szkole – Nowe zadanie szkół ustalanie, pobór i rozliczanie opłat, podatek VAT, sprawozdawczość
Tomasz Wojtania

VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym WDT, WNT w 2023 roku – warsztaty praktyczne
Wojciech Safian

Klasyfikacja dochodów i wydatków budżetowych po zmianach przepisów w 2022 r. – w praktyce
Jarosław Jurga

Estoński CIT w 2022 i 2023 roku
Wojciech Safian

VAT w branży budowlanej i deweloperskiej w 2022 r.
Wojciech Safian

Zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze w 2022 roku – stan obecny i planowane zmiany wynikające z nowelizacji Kodeksu pracy   
Oliwia Małecka

VAT w branży budowlanej i deweloperskiej w 2022 r.
Wojciech Safian

Podatek dochodowy po 1 lipca 2022 r. – zmiany w PIT (rozliczenia pracownicze i przedsiębiorców) – ryczałt i karta podatkowa
Wojciech Safian

Podatek VAT w instytucjach kultury w 2022 r.
Marcin Szymankiewicz

Nowelizacja Kodeksu pracy 2022 – praca zdalna i kontrola trzeźwości zatrudnionych – zmiany w urlopach rodzicielskich i zasiłkach macierzyńskich    
Oliwia Małecka

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN) za II kwartał 2022 r. po zmianach przepisów – omówienie zasad, praktyczne wskazówki, wyjaśnienia eksperta
Lucyna Kuśnierz

Podatek dochodowy po 1 lipca 2022 r. – zmiany w PIT, ryczałcie oraz w karcie podatkowej
Wojciech Safian

Klasyfikacja budżetowa 2022 i jej zmiany – prawidłowe stosowanie podziałek klasyfikacji – omówienie zmian obowiązujących z mocą wsteczną od 1 stycznia i 24 lutego 2022 r.
Tomasz Wojtania

Nowelizacja Kodeksu pracy 2022 – praca zdalna i kontrola trzeźwości zatrudnionych
Oliwia Małecka

Lista płac od 1 lipca 2022 r. – rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców – warsztaty praktyczne
Barbara Tomaszewska

Rejestr umów – nowy obowiązek jednostek sektora finansów publicznych od 2022 roku   
Adam Palowski

Zmiany w PIT od 1 lipca 2022 r. – szczegółowe omówienie ważnych konsekwencji dla każdego płatnika
Krzysztof Biernacki

Rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców po zmianach od 1 lipca 2022 r.
Przemysław Jeżek

Czas pracy i urlopy wypoczynkowe – praktyczne podpowiedzi i wyjaśnienia eksperta
Oliwia Małecka

Składka zdrowotna w biznesie po zmianach od 1 lipca w 2022 r. i 1 stycznia 2023 r.
Wojciech Safian

Zatrudnianie osób z Ukrainy w 2022 roku, z uwzględnieniem specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy – obowiązki pracodawcy i pracownika – praktyczne podpowiedzi i wyjaśnienia eksperta
Oliwia Małecka

Lista płac od 1 lipca 2022 r. – rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców – warsztaty praktyczne
Barbara Tomaszewska

Zasiłki chorobowe, macierzyńskie i opiekuńcze w 2022 roku – interpretacje, przykłady, wyjaśnienia
Oliwia Małecka

Koszty uzyskania przychodów w CIT – na co zwrócić uwagę – aktualne orzecznictwo i zmiany z Polskiego Ładu    
Jarosław Ziółkowski

Rozliczanie wynagrodzeń w 2022 z uwzględnieniem planowanych zmian
Barbara Tomaszewska

Zmiany Polskiego Ładu od lipca 2022 r. – podatek dochodowy od osób fizycznych – składki ubezpieczeniowe przedsiębiorców    
Damian Staszak

VAT w wewnątrzwspólnotowym obrocie towarowym – WNT, WDT - warsztaty praktyczne
Wojciech Safian

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN) za I kwartał 2022 r. po zmianach przepisów – omówienie zasad, praktyczne wskazówki, wyjaśnienia eksperta
Lucyna Kuśnierz

Świadczenia pracownicze po zmianach – składki ZUS, podatek PIT – warsztaty praktyczne
Barbara Tomaszewska

Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych w 2022 r.
Marcin Szymankiewicz

Sygnaliści – zgłaszanie nieprawidłowości. Na jakie zmiany przygotować się w sektorze publicznym?     
dr Beata Baran

Zamknięcie roku 2021 w podatkach dochodowych – wybrane zagadnienia    
Krzysztof Biernacki

Rozliczanie wynagrodzeń kierowców po zmianach od 2.02.2022 r. – Pakiet Mobilności
Przemysław Jeżek

Praca zdalna – prawo pracy, podatki, ZUS    
Oliwia Małecka

Ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych – ulga dla klasy średniej, zwolnienie dla rodzin wielodzietnych i ulga na działalność sportową i kulturalną    
Krzysztof Biernacki

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2021 rok i sporządzanie jednostkowego sprawozdania finansowego    
Katarzyna Koleśnik

Płace dla zaawansowanych w 2022 r. Zmiana zasad rozliczania zaliczki na podatek
od 8 stycznia 2022 r. Praktyczne aspekty rozliczania przychodów na Listach Płac    
Przemysław Jeżek

Podatek PIT w 2022 r. po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem
Podatek CIT w 2022 r. po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem
Wojciech Safian

Wynagrodzenia  pracowników i zleceniobiorców oddelegowanych do pracy za granicę i cudzoziemców pracujących w Polsce po uchwaleniu Polskiego Ładu 
Przemysław Jeżek

Lista płac po Polskim Ładzie – rozliczanie wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców – warsztaty praktyczne    
Barbara Tomaszewska

Składka zdrowotna w biznesie w 2022 r.
Wojciech Safian

SLIM VAT II oraz faktury ustrukturyzowane – planowane zmiany od 1.10.2021 r.
Krzysztof Biernacki

Polski Ład w CIT, PIT i ryczałcie przewodnik po rewolucyjnych zmianach w podatkach
Wojciech Safian  

Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych w 2021 r.
Marcin Szymankiewicz

Opodatkowanie wspólników i członków organów spółek – obecnie i po Polskim Ładzie
Michał Koralewski

Spółka z o.o. a jednoosobowa działalność gospodarcza po Polskim Ładzie – zmiany w opodatkowaniu i składkach – jaka forma będzie korzystniejsza po 1 stycznia 2022 r.    
Monika Brzostowska

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN) za III kwartał 2021 r. po zmianach przepisów    
Lucyna Kuśnierz

Szczegółowa klasyfikacja budżetowa dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów    
Wojciech Lachiewicz

Spółka komandytowa i spółka komandytowo–akcyjna jako formy prowadzenia działalności po 1 stycznia 2022 r.
Krzysztof Biernacki

Zagrożenia i możliwości dla przedsiębiorców po Polskim Ładzie
Monika Brzostowska

Wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców w 2022 r. po Polskim Ładzie
Przemysław Jeżek

Zasiłki chorobowe i inne zmiany w ubezpieczeniach społecznych – duże zmiany od 2022 r.
Oliwia Małecka

Estoński CIT po zmianach w Polskim Ładzie
Wojciech Safian

Nowe zasady opłacania składki zdrowotnej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą oraz inne zmiany przewidziane w Polskim Ładzie
Monika Brzostowska

Faktury VAT od 2022 r. (w tym faktury ustrukturyzowane) oraz zmiany w VAT po Polskim Ładzie
Marcin Szymankiewicz

Rozliczenie samochodów osobowych w podatkach dochodowych, z uwzględnieniem przepisów Nowego Ładu
Krzysztof Biernacki

Sprawozdania w zakresie operacji finansowych (Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN) za IV kwartał 2021 r. po zmianach przepisów  
Lucyna Kuśnierz


Karnet Abonament szkoleniowy
Kalendarz BHP 2024 (A5)
zapowiedź wydawnicza
85,00 zł + 23% VAT
(brutto: 104,55 zł)
Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem, przykładami, uwagami objaśniającymi ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 11 lipca 2023 r. (Dz.U. poz. 1347) (z suplementem elektronicznym)
280,00 zł + 5% VAT
(brutto: 294,00 zł)
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie: Prekursor