poniedziałek, 24 czerwca 2024; w sklepie jest 4960 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
ODDK Informacja konsumencka

INFORMACJA KONSUMENCKA


Działając na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827 ze zm.), podaję do wiadomości Kupującego-Konsumenta następujące informacje:
 

1. Dane sprzedającego

Wydawnictwo ODDK, ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku (80-317), ul. Obrońców Westerplatte 32a, KRS 0000453341, NIP 584 030 54 19, BDO 000035465adres e-mail: oddk@oddk.pl, nr telefonu 58 554 29 17.

Wskazane dane przeznaczone są również do składania reklamacji.


2. Istotne właściwości towaru

Przedmiotem umowy są: Towary/Usługi opisane w Sklepie internetowym.


3. Cena

Cena Towaru/Usługi widnieje przy każdym produkcie w Sklepie internetowym, jest podana w złotych polskich i wskazuje stawkę i wysokość podatku VAT. Obejmuje wszystkie elementy poza kosztami przesyłki.


4. Zasady płatności oraz koszty i termin dostawy


1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:

PRZEDPŁATA (w pełnej wysokości) – przelew zwykły, internetowy, karta płatnicza  

Przesyłka kurierska (koszt 26 zł, ponosi Klient)

Przesyłka – Poczta Polska (Pocztex) – czas dostawy 48h w dni robocze – zamówienie o wartości netto od 450 zł
(koszt ponosi Sprzedawca)

Przesyłka – Poczta Polska (Pocztex) – czas dostawy 48h w dni robocze – zamówienie o wartości netto poniżej 450 zł
(koszt 21 zł, ponosi Klient).


ZA POBRANIEM

Przesyłka kurierska – płatne przy odbiorze listonoszowi lub kurierowi
(koszt 26 zł, ponosi Klient)

Przesyłka – Poczta Polska (Pocztex) – czas dostawy 48h w dni robocze – płatne przy odbiorze
(koszt 21 zł, ponosi Klient).


2. Termin dostawy uzależniony jest od wyboru dostawcy.

PRZESYŁKI KURIERSKIE:

 • zamówienia złożone od pon. do pt. do godz. 12.00 dostarczane są następnego dnia roboczego od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy (nie dotyczy przesyłek za pobraniem),
 • zamówienia złożone po godz. 12.00 dostarczane są w ok. 36 godzin od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy (nie dotyczy przesyłek za pobraniem),
 • realizacja zamówień złożonych w sobotę i w niedzielę rozpoczyna się w poniedziałek.

PRZESYŁKI POCZTĄ POLSKĄ:

 • zamówienia realizowane są w ciągu 24 godzin od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy (nie dotyczy przesyłek za pobraniem), a dostarczane przez Pocztę Polską (Pocztex) w ciągu 48 godzin (w dni robocze).

3. Sprzedawca oświadcza, iż maksymalny termin realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 14 dni od dnia zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy (nie dotyczy przesyłek za pobraniem), z tym zastrzeżeniem, iż w przypadku chwilowego braku zamówionego Towaru w Sklepie internetowym czas ten może się wydłużyć, jednak nie dłużej niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy.


5. Prawo odstąpienia

Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.

Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszej Informacji.


Prawo do odstąpienia nie dotyczy:

 • umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • umowy, w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji. Jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • umowy o dostarczanie gazet, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • umowy zawartej na aukcji publicznej;
 • umowy najmu budynku lub lokalu do celów innych niż mieszkalne, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • umowy o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


6. Koszty odstąpienia

Klient odstępujący od umowy zobowiązany jest do pokrycia wyłącznie następujących kosztów:

 • bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy w wysokości opłaty pocztowej za wysyłkę towaru,
 • jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


7. Termin związania ceną

Cena umowy obowiązująca w chwili dokonania zakupu nie ulega zmianie do momentu realizacji zamówienia.


8. Sposób reklamacji

A. Podstawa reklamacji

Sprzedawca nie udziela na swoje Towary/Usługi gwarancji, Kupujący może skorzystać z opisanego niżej uprawnienia na wypadek niezgodności towaru z umową (rękojmia).

B. Prawa i obowiązki kupującego

Jeżeli w ocenie Kupującego towar jest niezgodny z umową, jest on zobowiązany:

1) odesłać (zwrócić) towar, o ile to możliwe w oryginalnym opakowaniu, na adres Sprzedającego w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od stwierdzenia niezgodności oraz nie później niż dwa lata od dostarczenia mu towaru,

2) wskazać, czy domaga się naprawy, czy też wymiany towaru,

3) wskazać, na czym jego zdaniem polega niezgodność towaru z umową,

4) podać swoje dane kontaktowe w postaci adresu do korespondencji, adresu e-mail, numeru telefonu oraz numeru rachunku bankowego.

C. Termin rozpatrzenia reklamacji

Sprzedawca oświadcza, że reklamacja zostanie rozpoznana w terminie:

– 14 dni od dnia otrzymania towaru.

D. Sposób załatwienia reklamacji

W przypadku uznania reklamacji Sprzedawca dokona wymiany albo naprawy towaru oraz odeśle go – w terminach wskazanych w lit. C – na adres Kupującego oraz na koszt Sprzedawcy. W takim wypadku Kupującemu zwrócone zostaną również poniesione przez niego koszty wysyłki towaru do Sprzedawcy.

Sprzedawca wskazuje, że w przypadku gdy naprawa albo wymiana zareklamowanego towaru okażą się niemożliwe lub wymagać będą nadmiernych kosztów albo nie będzie możliwa w czasie wskazanym w lit. C, poinformuje o tym niezwłocznie Kupującego. W takim przypadku kupujący będzie uprawniony do żądania:

1) obniżenia ceny towaru oraz zwrotu zareklamowanego towaru,

2) zwrotu ceny towaru przy jednoczesnym odstąpieniu od umowy.

W terminie do 14 dni od wskazania, z którego z roszczeń korzysta, Klientowi zostanie zwrócona cena towaru albo jej odpowiednia część.

W przypadku nieuznania reklamacji sprzedawca poinformuje o tym Kupującego oraz wyśle mu towar przesyłką pocztową na koszt Kupującego.


9. Kodeks dobrych praktyk

Sprzedawca nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.


10. Kaucja i zabezpieczenia

Sprzedawca nie wymaga od Kupującego złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.


11. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

W przypadku nie uznania reklamacji przez Sprzedającego Kupujący posiada możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązania sporu zgodnie z Ustawą  z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. poz. 1823), na które Sprzedający wyraża zgodę. Podmiotem właściwym do prowadzenia takich postępowań jest Inspekcja Handlowa w Gdańsku - Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku ul. Konopnickiej 4, 80-240 Gdańsk (adres internetowy Inspekcji: http://ihgd.pl/).
Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów dostępne są na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Kupujący może również skorzystać z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów (platforma ODR), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich). Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR 
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Przypominamy jednocześnie adres poczty elektronicznej ODDK Sp z o.o. Sp.k. do kontaktu z Klientami: oddk@oddk.plKarnet Abonament szkoleniowy
BHP w praktyce (z suplementem elektronicznym)
zapowiedź wydawnicza
300,00 zł + 5% VAT
(brutto: 315,00 zł)
Postępowanie egzekucyjne w administracji. Wzory pism dla wierzycieli należności pieniężnych (z suplementem elektronicznym)
230,00 218,50 zł + 5% VAT
(brutto: 229,43 zł)
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie: Prekursor