sobota, 2 marca 2024; w sklepie jest 4946 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Rady nadzorcze i organy właścicielskie w spółkach handlowych. 
Poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)

Michał Koralewski

Rady nadzorcze i organy właścicielskie w spółkach handlowych. Poradnik z wzorami dokumentów (z suplementem elektronicznym)

symbol: PGK1480e
objętość: 280 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: 2022
ISBN: 978-83-7804-949-4
cena:
230,00 195,50 zł + 5% VAT
(brutto: 205,28 zł)

Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 115,00 zł + 5% VAT

dodaj do koszyka
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
wysyłamy w ciągu 24 h
sprawdź koszty dostawy
opis
Karnet 
Duże zmiany w KSH od 13 października 2022r.
Poznaj nowe uprawnienia i obowiązki
Wszystko o organach nadzorczych i właścicielskich w spółkach handlowych.

Nowelizacja KSH, która weszła w życie 13 października 2022 r., wprowadza wiele ważnych zmian dotyczących zasad zarządzania i nadzoru nad spółkami handlowymi.
W publikacji w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono organy właścicielskie i nadzorcze w spółkach osobowych i kapitałowych, ich kompetencje, prawa, obowiązki, odpowiedzialność, zasady i procedury działania, oddzielnie dla poszczególnych typów spółek z uwagi na występujące różnice – z uwzględnieniem najnowszych przepisów nowelizacyjnych.

Wspólnicy spółek wykonują swoje zadania właścicielskie poprzez podejmowanie uchwał. W ten właśnie sposób nadają ton działaniom spółek, akceptują transakcje czy też wprowadzają zmiany w obsadzie kluczowych stanowisk. W spółkach kapitałowych, a także w spółce komandytowo-akcyjnej, rola wspólników (akcjonariuszy) jest niewielka. Udziałowcy mogą jednak zwiększyć swoją pozycję w spółce poprzez zasiadanie w organach nadzoru bądź wybieranie członków tych organów – mowa tu przede wszystkim o radzie nadzorczej, ale również o komisji rewizyjnej w spółce z o.o. czy też dyrektorach niewykonawczych i ich komitetach w prostych spółkach akcyjnych. Organy te nie tylko kontrolują sposób wykonywania praw i obowiązków przez menedżerów, ale mają wobec nich także kompetencje władcze. Wspólnicy, poprzez czynny udział w pracach organów nadzorczych, mogą więc łączyć funkcje właścicielskie i nadzorcze, zachowując tym samym decydujący wpływ na działalność spółki, bez konieczności piastowania stanowisk menedżerskich.

W publikacji m.in.:
  • organy właścicielskie w spółkach (Zgromadzenia wspólników, Walne zgromadzenia akcjonariuszy, większość kwalifikowana, dywidendy, Protokół Walnego Zgromadzenia);
  • organy nadzorcze w spółkach (Rady Nadzorcze, Komisje rewizyjne, dyrektorzy wykonawczy i nie wykonawczy w P.S.A.);
  • indywidualne prawa i obowiązki udziałowców;
  • prawa mniejszości w spółkach kapitałowych,
  • podejmowanie uchwał przez uprawnione organy, ich protokołowanie, uchylanie, stwierdzenie nieważności, zaskarżanie, rejestracja w KRS,
  • sprawy przekraczające zwykły zarząd i sprawy nieprzekraczające zwykłego zarządu;
  • odpowiedzialność członków organów;
  • umorzenie udziałów (akcji);
  • a także grupy spółek.

Całość omówienia uzupełniają liczne wzory uchwał oraz protokołów z posiedzeń i zgromadzeń poszczególnych organów, przykłady z orzecznictwa sądów powszechnych, sądów administracyjnych oraz Sądu Najwyższego.

Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera zamieszczone w książce wzory w formacie MS Word umożliwiającym ich edycję i dostosowanie ich treści do indywidualnych potrzeb. Plik suplementu można pobrać przez Internet – instrukcja postępowania znajduje się w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.
spis treści
Spis zawartości suplementu elektronicznego:

Spółki osobowe
Wzór protokołu zgromadzenia wspólników spółki komandytowej
Przykładowe klauzule umowne
Spółka komandytowo-akcyjna
Wzór uchwały w przedmiocie wynagrodzenia członków rady nadzorczej
Spółki kapitałowe
Wzór uchwały wspólników powziętej w głosowaniu pisemnym
Wzór uchwały rady nadzorczej spółki z o.o.
Wzór regulaminu rady nadzorczej spółki akcyjnej
Organy właścicielskie
Wzór uchwały wyrażającej zgodę na zaciągnięcie zobowiązania
Wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, na którym dokonano zmian w zarządzie spółki z o.o.
Przykładowa klauzula umowna wprowadzająca wymóg kworum i modyfikująca wymaganą większość głosów
Wzór uchwały zarządu spółki akcyjnej w sprawie wypłaty zaliczek na poczet dywidendy
Wzór protokołu nadzwyczajnego walnego zgromadzenia spółki akcyjnej
Indywidualne prawa i obowiązki udziałowców
Wzór uchwały wspólników wyrażającej zgodę na zbycie udziałów
Uchwały a ich rejestracja w KRS
Wzór uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze zmiany umowy spółki
Zwyczajne zgromadzenia
Wzór protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o.
Wzór protokołu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki akcyjnej
Umorzenie udziałów (akcji)
Wzór klauzuli umorzenia udziałów w spółce z o.o.
Wzór uchwały w przedmiocie przymusowego umorzenia udziałów spółki z o.o.
Przykładowe postanowienie umowy spółki wyrównujące liczbę udziałów
Wzory uchwał związanych z dobrowolnym umorzeniem udziałów z czystego zysku, tj. bez konieczności obniżenia kapitału zakładowego
Wzory uchwał związanych z umorzeniem akcji poprzez obniżenie kapitału zakładowego
Zaskarżanie uchwał organów spółek kapitałowych
Wzór pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały wspólników
Spółka z o.o.
Wzór uchwały w sprawie wyboru pełnomocnika spółki do zawarcia umowy z członkiem jej zarządu
Wzór regulaminu zgromadzenia wspólników w spółce z o.o.
Wzór zaproszenia na nadzwyczajne zgromadzenie wspólników
Wzór zaproszenia na zwyczajne zgromadzenie wspólników
Wzór protokołu nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników
Wzór protokołu zwyczajnego zgromadzenia wspólników
Spółka akcyjna
Przykładowe postanowienia statutu spółki akcyjnej dotyczące rady nadzorczej
Wzór regulaminu udziału w walnym zgromadzeniu spółki akcyjnej przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
Przykładowy rejestr akcjonariuszy
Wzór protokołu zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki akcyjnej
Spółka publiczna
Wzór regulaminu walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki publicznej
Prosta spółka akcyjna
Protokół zwyczajnego walnego zgromadzenia prostej spółki akcyjnej


o autorze
Michał Koralewski

Radca prawny, absolwent studiów II i III stopnia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, wspólnik zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Legitus s.c. w Gdańsku. Specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym i gospodarczym oraz w prowadzeniu postępowań sądowych. Zasiada w organach zarządzających i nadzorczych spółek kapitałowych oraz innych jednostek organizacyjnych. Autor licznych publikacji naukowych oraz publicystycznych z dziedziny prawa.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie: Prekursor