poniedziałek, 22 kwietnia 2024; w sklepie jest 4954 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury (e-book z suplementem elektronicznym)

Urszula Pietrzak

Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury (e-book z suplementem elektronicznym)

symbol: eBRF1460e
objętość: 356 str.
format: PDF | zawarty w instalatorze.exe (dostawa online)
wydanie: V, 2022
wymagania: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader
ISBN: 978-83-7804-886-2
cena:
270,00 216,00 zł + 5% VAT
(brutto: 226,80 zł)

Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 229,50 zł + 5% VAT

dodaj do koszyka
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
opis


Wnikliwy komentarz do planu kont instytucji kultury dla praktyków.
 
W publikacji:
 1. Szczegółowy opis funkcjonowania poszczególnych kont:
  • wykaz typowych operacji księgowanych na danym koncie w korespondencji z kontem przeciwstawnym (oraz zapisami równoległymi)
  • zasady prowadzenia ewidencji analitycznej
  • opis charakteru salda oraz jego prezentacji w bilansie lub rachunku zysków i strat
  • zasady wyceny oraz rodzaje dowodów będących podstawą księgowania.
 2. Wzorcowy wykaz kont syntetycznych z proponowaną analityką. Dodatkowo – autorska propozycja wyodrębnienia ewidencyjnego dotacji unijnych w zakładowym planie kont instytucji.
 3. Zasady inwentaryzacji i kontroli majątku w instytucjach kultury.
 4. Ewidencja kosztów oraz przychodów w układzie zadaniowym.
 5. Pełny wzorzec zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.

Najnowsze wydanie książki zostało zaktualizowane na dzień 1 stycznia 2022 r. oraz poszerzone o nowe zagadnienia, w tym m.in.:
 • rozwiązania ewidencyjne dotyczące  Pracowniczych Planów Kapitałowych w instytucjach kultury – dodano nowe konta 246 „Pracownicze Plany Kapitałowe” oraz 446 „Wpłaty na PPK”
 • ewidencję zdarzeń związanych z leasingiem – nowe konta 250
  „Zobowiązania z tytułu leasingu” oraz 251 „Zobowiązania bieżące z tytułu leasingu”
 • inwentaryzacja majątku instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem regulacji Stanowiska Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie
 • rozliczenie dochodu podatkowego w instytucjach kultury z uwzględnieniem aktualnych interpretacji dotyczących zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych  instytucji kultury, z wyjątkami wydatków, od których należy odprowadzić podatek;
 • wzory sporządzania ustrukturyzowanej noty podatkowej jako elementu e-sprawozdania zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów z przykładami wypełnienia;
 • przewodnik sporządzania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią, dostosowany do zagadnień występujących w instytucjach kultury.
 
Cennym rozwinięciem publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera szereg niezbędnych dokumentów przygotowanych w edytowalnym formacie umożliwiającym dostosowanie do indywidualnych potrzeb:
 • rozbudowany wzór polityki rachunkowości
 • dokumentacja sprawozdania finansowego – wzory bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów pieniężnych, kompletna informacja dodatkowa, wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości
 • zestawienie pomocnicze dla instytucji kultury pomocne w wypełnieniu CIT-8 i CIT-8/O.
 
Stan prawny: 1 stycznia 2022 r.
spis treści
Spis zawartości suplementu elektronicznego:
 
Dokumentacja rachunkowości
Polityka rachunkowości
Wykaz kont syntetycznych
Wydatki strukturalne dotacje UE
Zarządzenie – dotacje UE
Sprawozdanie finansowe
Wprowadzenie do sprawozdania
Bilans
Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy
Nota podatkowa
Zestawienie zmian w kapitale własnym
Rachunek przepływów pieniężnych - metoda pośrednia
Informacja dodatkowa
Dodatkowe informacje i objaśnienia
Zał. nr 1. Wartość początkowa aktywów trwałych
Zał. nr 2. Umorzenie aktywów trwałych
Zał. nr 3. Środki trwałe w budowie
Zał. nr 4. Grunty użytkowane wieczyście lub nieodpłatnie
Zał. nr 5. Środki trwałe nieamortyzowane
Zał. nr 6. Odpisy aktualizujące należności
Zał. nr 7. Zmiany funduszy
Zał. nr 8. Specyfikacja tytułów rezerw oraz ich zwiększeń i zmniejszeń
Zał. nr 9. Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty
Zał. nr 10. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki
Zał. nr 11. Specyfikacja czynnych rozliczeń międzyokresowych krótkoterminowych
Zał. nr 12. Rozliczenie międzyokresowe przychodów
Zał. nr 13. Wykaz zobowiązań warunkowych
Zał. nr 14. Wykaz zobowiazań warunkowych zabezpieczonych na majątku
Zał. nr 15. Kierunki i rodzaje sprzedaży
Zał. nr 16. Odpisy aktualizujące wartość zapasów
Zał. nr 17. Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe
Zał. nr 18. Specyfikacja przychodów i kosztów o nadzwyczajnej wartości
Zał. nr 19. Kursy walut przyjęte do wyceny składników bilansu oraz RZiS
Zał. nr 20. Rachunek przepływu środków pieniężnych
Zał. nr 21. Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym
Zał. nr 22. Specyfikacja błędów popełnionych w latach ubiegłych
Rachunek pomocniczy do sprawozdania z przepływów
Zestawienie pomocnicze dla instytucji kultury


o autorze
Urszula Pietrzak

Biegły rewident, właścicielka biura audytorskiego, doświadczony wykładowca, specjalistka z zakresu rachunkowości instytucji kultury.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie: Prekursor