piątek, 23 lutego 2024; w sklepie jest 4947 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
ODDK Serwisy tematyczne Kasa zapomogowo-pożyczkowa
Kasy zapomogowo-pożyczkowe

– nowe zasady funkcjonowania
 
Każdy, kto próbował kiedyś oszczędzać, wie, że to niełatwe zadanie. Są różne sposoby oszczędzania, a jednym z nich jest członkostwo w kasie zapomogowo-pożyczkowej. Pozwala ono na zaciągnięcie krótko- lub długoterminowej pożyczki, ale też na zabezpieczenie się w przypadku nagłych, często nieprzewidzianych wydatków.

Kasy zapomogowo-pożyczkowe funkcjonują obecnie na podstawie ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych, która obowiązuje od dnia 11 października 2021 r. W działalność kas zapomogowo-pożyczkowych jest zaangażowanych wiele osób, dlatego warto zapoznać się z podstawowymi zasadami organizacji tych instytucji.Czym są kasy zapomogowo-pożyczkowe?


Kasy zapomogowo-pożyczkowe to funkcjonujące u pracodawców instytucje samopomocy finansowej, dzięki którym, wpłacając określoną kwotę pieniędzy, po upływie wskazanego czasu można uzyskać nieoprocentowaną pożyczkę lub zapomogę, co jest alternatywą dla kredytów gotówkowych czy „chwilówek”. Członkiem kasy może być osoba świadcząca pracę zarobkową u danego pracodawcy (także na podstawie np. umowy-zlecenia czy umowy o dzieło), również po przejściu na emeryturę lub rentę. Warunkiem utworzenia kasy zapomogowo-pożyczkowej jest zebranie się co najmniej 10 osób, które zadeklarują przynależność do kasy, uchwalą statut i dokonają wyboru statutowych organów kasy.
 Organy kasy zapomogowo-pożyczkowej


Organami kasy zapomogowo-pożyczkowej są:
  • walne zebranie członków,
  • zarząd,
  • komisja rewizyjna.
Walne zebranie członków wybiera ze swojego grona zarząd oraz komisję rewizyjną. Pełnienie funkcji w tych organach jest działalnością społeczną.
 Dokumenty niezbędne w kasie zapomogowo-pożyczkowej


Do najważniejszych dokumentów w kasie zapomogowo-pożyczkowej należą statut i uchwały.
Statut to podstawowy dokument, w którym unormowane są zasady działania kasy, zasady członkostwa, zwoływania walnego zebrania członków (delegatów), struktura i organizacja pracy zarządu kasy, komisji rewizyjnej, zasady dysponowania funduszami kasy, udzielania świadczeń pieniężnych oraz zasady likwidacji kasy.
Działanie kasy w większości spraw opiera się na uchwałach. Uchwały podejmowane są przez walne zebranie członków, zarząd i komisję rewizyjną.

 Kontrola kasy zapomogowo-pożyczkowej


Kontrolę nad kasą zapomogowo-pożyczkową sprawuje działająca u pracodawcy zakładowa organizacja związkowa, a jeśli takiej nie ma – rada pracowników lub reprezentacja osób wykonujących pracę zarobkową u danego pracodawcy. Organem statutowym mającym upoważnienie do kontroli pracy zarządu jest komisja rewizyjna. Do jej zadań należy ochrona mienia kasy, kontrola przestrzegania przepisów prawa, postanowień statutu i uchwał, kontrola dokumentowania wpłat i wypłat.Zadania pracodawcy


Pracodawca jest zobowiązany do świadczenia pomocy na rzecz utworzonej na jego terenie kasy zapomogowo-pożyczkowej. Powinien m.in. udostępnić pomieszczenia biurowe i miejsce do przechowywania pieniędzy, udzielać informacji o osobach przystępujących do kasy, prowadzić rachunkowość, obsługę kasową i prawną, dokonywać na rzecz kasy potrąceń wymaganych wpłat, przekazywać informacje o stanie wkładów członkowskich i zadłużeniu.
 Prawa i obowiązki członków kasy zapomogowo-pożyczkowej


Osoby wykonujące pracę zarobkową u pracodawcy z momentem wstąpienia do kasy zapomogowo-pożyczkowej mają prawo do gromadzenia oszczędności, brania udziału w obradach walnego zebrania członków i korzystania z pożyczek oraz zapomóg. Muszą jednak uiścić określone wpisowe i wpłacać miesięczne wkłady członkowskie, a także przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał. Członkowie kasy są zobowiązani również do aktualizowania swoich danych osobowych i wskazania osoby uprawnionej do otrzymania wkładu członkowskiego w razie ich śmierci.
E.N.
 
Fragmenty pochodzą z książki:
Kasa Zapomogowo Pożycznkowa
 
Książkę lub e-book kupisz z rabatem 10% wpisując w koszyku kod:  ST10EN

Jak skorzystać z kodu rabatowego ⇒

Karnet Abonament szkoleniowy
Dokumentacja pracownicza 2024 –  ponad 360 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
360,00 zł + 5% VAT
(brutto: 378,00 zł)
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie: Prekursor