środa, 24 lipca 2024; w sklepie jest 4964 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Kodeks pracy. Komentarz

dr hab. Janusz Żołyński (red.)

Kodeks pracy. Komentarz

symbol: PPK1505
objętość: 1668 str.
format: B5
oprawa: miękka klejona
wydanie: III, 2023
ISBN: 978-83-7804-969-2
cena:
450,00 zł + 5% VAT
(brutto: 472,50 zł)
dodaj do koszyka
dodaj do karnetu
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
wysyłamy w ciągu 24 h
sprawdź koszty dostawy
opis
Karnet 

Komentarz do Kodeksu pracy – ponad 1660 stron wyjaśnień, wskazówek, orzecznictwa sądowego i poglądów nauki.
 

Autorzy w sposób i praktyczny, i teoretyczny dzielą się swoją wiedzą, szczegółowo analizują i omawiają problemy związane ze stosowaniem przepisów ustawy, w tym zagadnienia takie, jak:

 • zasady prawa pracy,
 • nawiązanie i ustanie stosunku pracy,
 • relacje i współpraca pracodawcy ze związkami zawodowymi,
 • przekształcenia podmiotowe pracodawcy,
 • wynagrodzenia,
 • zakaz dyskryminacji,
 • czas pracy,
 • urlopy pracownicze,
 • uprawnienia związane z rodzicielstwem,
 • bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • układy zbiorowe pracy,
 • rozpatrywanie sporów o roszczenia ze stosunku pracy.


Omówieniu poszczególnych artykułów kodeksu towarzyszy bogaty wybór najnowszego orzecznictwa sądowego, szeroki dorobek nauki prawa pracy oraz oficjalne opinie i interpretacje Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz Państwowej Inspekcji Pracy.


Przeczytaj fragment publikacji
 
PDF


W nowym wydaniu Komentarza Autorzy omawiają wprowadzone w 2023 roku nowe regulacje i zasady ich stosowania przez pracodawców, w tym:

 1. Konsekwencje wprowadzenia pracy zdalnej do Kodeksu pracy (zasady wykonywania i organizacji pracy zdalnej, praca zdalna okazjonalna, obowiązki pracodawcy w zakresie bhp);
 2. Uprawnienia pracodawcy do przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników i kontroli pracowników na obecność w ich organizmach środków działających podobnie do alkoholu);
 3. Zmiany w umowach o pracę:
  • umowa na okres próbny – możliwość przedłużenia trwania umowy o usprawiedliwione nieobecności, maksymalne okresy trwania umowy uzależnione od zamiaru zawarcia kolejnej umowy, zmiana „zamiaru zawarcia umowy” w trakcie okresu próbnego, możliwość ponownego zawarcia umowy na okres próbny,
  • zmiana treści w zawieranych umowach o pracę,
  • umowa w celu zastępstwa nieobecnego pracownika (w tym: data rozwiązania umowy),
  • wypowiadanie umów o pracę na czas określony – przyczyna wypowiedzenia lub rozwiązania umowy, konsultacje ze związkami zawodowymi, odwołanie do sądu (roszczenia pracownika).
 4. Poszerzenie zakresu informacji o warunkach zatrudnienia – nowe ważne obowiązki informacyjne pracodawcy wobec pracowników;
 5. Dodatkowy urlop opiekuńczy – nowe uprawnienia pracowników, zasady jego udzielania;
 6. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem z zachowaniem prawa do wynagrodzenia – nowe uprawnienia pracowników;
 7. Zmiany w urlopach związanych z rodzicielstwem:
  • ochrona stosunku pracy pracowników korzystających z urlopów,
  • warunki wydłużania wymiaru urlopu rodzicielskiego o kolejne 9/24 tygodni,
  • zmiany w zasadach wykorzystywania urlopu rodzicielskiego,
  • skrócony okres na skorzystanie z urlopu ojcowskiego,
  • nowy wymiar urlopu rodzicielskiego dzieci adopcyjnych/rodzin zastępczych,
  • zmiany w urlopach wychowawczych,
  • dopuszczenie pracownika do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem.

Autorami Komentarza są wybitni eksperci prawa pracy: prawnicy, sędziowie, wykładowcy uczelni wyższych, doradcy, autorzy licznych publikacji naukowych z zakresu prawa pracy i innych dziedzin prawa.

Stan prawny: 22 września 2023 r.

spis treści
o autorze
dr hab. Janusz Żołyński

Doktor habilitowany nauk prawnych; radca prawny; profesor na Uczelni Jana Wyżykowskiego w Polkowicach; członek PAN Oddział Katowice; redaktor naukowy LEX Nawigator; były dyrektor naczelny ds. pracowniczych KGHM Polska Miedź SA w Lubinie. Specjalizuje się w zbiorowym prawie pracy. Prowadzi szkolenia z zakresu zbiorowego prawa pracy. Autor ponad 100 publikacji naukowych, w tym 22 książek, m.in. siedmiu komentarzy oraz sześciu monografii. Jest także współautorem „Systemu Prawa Pracy”, tom IX, XI, i XII.
Zespół autorski:

Maria Bosak-Sojka – doktor nauk prawnych; adwokat; pracuje w Zakładzie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego; autorka licznych publikacji naukowych z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, w tym komentarzy praktycznych. Jest także współautorem „Systemu Prawa Pracy”, tom III, IX i XIV.

Barbara Godlewska-Bujok – doktor nauk prawnych; nauczycielka akademicka i trenerka; autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy i prawa socjalnego.

Andrzej Jabłoński – doktor nauk prawnych; sędzia Sądu Okręgowego w Opolu; adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; wykładowca Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Autor publikacji z zakresu prawa pracy, prawa zabezpieczenia społecznego oraz postępowania cywilnego.

Aneta Kowalczyk – doktor habilitowany nauk prawnych; profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, kierownik Zakładu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Instytutu Nauk Prawnych UR, zastępca dyrektora tego Instytutu; członek Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy; autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy, której zainteresowania naukowe koncentrują się głównie na tematyce zbiorowego prawa pracy, w szczególności na reprezentatywności związków zawodowych, ich uprawnieniach, rozwiązywaniu sporów zbiorowych, ale również na indywidualnym prawie pracy i prawie ubezpieczeń społecznych.

Agata Ludera-Ruszel – doktor nauk prawnych – tytuł doktora nauk prawnych uzyskała w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk za pracę poświęconą problematyce podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników; adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Instytucie Nauk Prawnych Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz sędzia w Sądzie Rejonowym w Mielcu; autorka artykułów naukowych poświęconych problematyce indywidualnego prawa pracy; wyniki prowadzonych badań naukowych prezentowała na konferencjach i seminariach naukowych w kraju i za granicą; recenzentka krajowych i zagranicznych czasopism naukowych, członek komitetów naukowych i organizacyjnych krajowych i zagranicznych konferencji naukowych.

Anna Maroń – asystent w Zakładzie Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Uniwersytetu Rzeszowskiego i pracownik Okręgowego Inspektoratu Pracy w Rzeszowie (w trakcie aplikacji inspektorskiej).

Paulina Matyjas-Łysakowska – doktor nauk prawnych; absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach w Zakładzie Prawa Cywilnego i Prawa Pracy; radca prawny.

Małgorzata Mędrala – doktor habilitowany w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, radca prawny z wieloletnim doświadczeniem; specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie zatrudnienia oraz ochronie danych osobowych; autorka licznych publikacji naukowych i praktycznych.

Paweł Pettke – doktor nauk prawnych; absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Od skończenia studiów związany z problematyką ochrony pracy. Pracował w Państwowej Inspekcji Pracy, kierował sprawami bhp w jednej z firm ubezpieczeniowych, pełnił funkcję pełnomocnika ds. przedstawicielstwa pracowniczego w Grupie LOTOS SA. Zajmuje się zbiorowym prawem pracy i prawem ochrony pracy. Współpracuje z organizacjami zrzeszającymi pracodawców Pomorza.

Marcin Wujczyk – doktor habilitowany nauk prawnych; adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek Europejskiego Komitetu Praw Społecznych Rady Europy w latach 2013–2018; autor ponad 100 publikacji z zakresu polskiego oraz europejskiego prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych; członek European Labour Law Network; zastępca redaktora naczelnego „Studiów z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”; specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących zakazu dyskryminacji.

NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie: Prekursor