piątek, 23 lutego 2024; w sklepie jest 4947 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
ODDK Serwisy tematyczne Estoński CIT
Estoński CIT

– ryczałt od dochodów spółek


W ostatnim czasie coraz więcej podmiotów szuka realnej możliwości zwiększenia płynności finansowej i zmniejszenia obciążeń podatkowych. Taką szansę daje wprowadzony od dnia
1 stycznia 2021 r. rodzaj opodatkowania nazywany estońskim CIT-em. Liczba spółek, które decydują się na wybór takiej formy opodatkowania, z roku na rok rośnie, dlatego warto wyjaśnić, czym się ono charakteryzuje, kto może je wprowadzić w swojej firmie i jakie warunki należy spełnić, aby móc rozliczać się za pomocą ryczałtu od dochodów spółek.

 


Co to jest estoński CIT?

Estoński CIT to rodzaj podatku dochodowego od osób prawnych, który jest alternatywą dla opodatkowania na zasadach ogólnych. Charakteryzuje się tym, że zobowiązanie podatkowe powstaje dopiero w momencie wypłaty zysku. W tradycyjnym systemie spółki odprowadzają
w każdym miesiącu zaliczki na CIT, a na koniec roku podatkowego składają rozliczenie roczne.

Estoński CIT pozwala nie płacić podatku tak długo, jak długo przedsiębiorca nie wypłaci zysku udziałowcom, akcjonariuszom lub wspólnikom, co daje możliwość zwiększenia płynności finansowej i zmniejszenia obciążeń podatkowych.

 


Dla kogo przeznaczony jest estoński CIT?

Ryczałt od dochodów spółek jest przeznaczony dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, prostych spółek akcyjnych, spółek komandytowych i spółek
komandytowo-akcyjnych.Podmioty wyłączone


Ustawowo wprowadzono listę podmiotów, które nie mogą wybrać opodatkowania estońskim CIT-em. Ryczałtu od dochodów spółek nie mogą stosować przedsiębiorstwa finansowe oraz instytucje pożyczkowe, do których zaliczamy m.in. banki z siedzibą na terytorium RP, instytucje kredytowe, SKOK-i, zakłady ubezpieczeń, OFE. Nie stosują go także podmioty należące do specjalnej strefy ekonomicznej, jednostki, które korzystają ze wsparcia dla nowych inwestycji,
a także podatnicy postawieni w stan upadłości lub likwidacji. Estońskiego CIT-u nie wprowadzą też spółki utworzone w wyniku połączenia lub podziału.

 


Warunki konieczne do opodatkowania estońskim CIT-em

Spółka, która chce wybrać opodatkowanie ryczałtem, musi spełnić kilka warunków, do których należą m.in.:
  • Przychody z działalności operacyjnej spółki muszą być wyższe od przychodów pasywnych (z wierzytelności, z odsetek, pożytków od wszelkiego rodzaju pożyczek, z części odsetkowej raty leasingowej, z poręczeń i gwarancji, z praw autorskich, ze zbycia i realizacji praw z instrumentów finansowych oraz niektórych transakcji z podmiotami powiązanymi).
  • Udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólnikami mogą być tylko osoby fizyczne.
  • Spółka nie może posiadać udziałów w kapitale innych spółek.
  • Spółka musi zatrudniać co najmniej trzech pracowników w przeliczeniu na pełne etaty w okresie co najmniej 300 dni w roku podatkowym. Jeśli spółka zatrudnia co najmniej trzy osoby fizyczne na podstawie umowy innej niż umowa o pracę (umowa-zlecenie), musi na ich wynagrodzenie ponosić wydatki stanowiące co najmniej trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.
  • Spółka musi przygotowywać sprawozdanie finansowe zgodnie z ustawą
    o rachunkowości.
Jeśli spółka uchybi któremuś z warunków opodatkowania ryczałtem, przestaje podlegać tej formie opodatkowania albo od nowego roku podatkowego, albo jeszcze w trakcie trwania roku podatkowego.
 

 


Wybór opodatkowania estońskim CIT-em – terminy

Zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek należy złożyć w terminie do końca pierwszego miesiąca pierwszego roku podatkowego, w którym wybiera się ten rodzaj opodatkowania. U podatników, u których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, będzie  to 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego. U podatników, u których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, będzie to koniec pierwszego miesiąca nowego roku obrotowego.

Od 1 stycznia 2023 r. estoński CIT będzie można wprowadzić również przed upływem roku obrotowego, jeżeli podatnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego pierwszy miesiąc opodatkowania ryczałtem zamknie księgi rachunkowe i sporządzi sprawozdanie finansowe zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Okres opodatkowania ryczałtem obejmuje bezpośrednio po sobie następujące cztery lata podatkowe wskazane przez podatnika. Podatnicy, którzy dokonali wyboru ryczałtu w latach 2021–2024, mogą jednak zrezygnować z tego sposobu opodatkowania przed upływem wymaganych czterech lat. Ustawa przewiduje automatyczne przedłużenie okresu opodatkowania, jeśli podatnik nie złoży rezygnacji w określonej deklaracji.

 

 


Stawki ryczałtu

Opodatkowanie zgodnie z zasadami estońskiego CIT-u wynosi:
  • 10% podstawy opodatkowania – dla małych podatników i podatników rozpoczynających prowadzenie działalności,
  • 20% podstawy opodatkowania – dla pozostałych podatników.
E.N.
 

Fragmenty pochodzą z książki  

 
Wojciech Safian

Estoński CIT ksiazka
 
Kupisz książkę lub e-book z rabatem 10%
wpisując w koszyku kod:  ST10EN
 
 


Karnet Abonament szkoleniowy
Dokumentacja pracownicza 2024 –  ponad 360 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
360,00 zł + 5% VAT
(brutto: 378,00 zł)
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie: Prekursor