sobota, 1 kwietnia 2023; w sklepie jest 4846 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Zarządzanie kosztami egzekucyjnymi w administracji. Wzory pism z komentarzem (e-book z suplementem elektronicznym)

Zofia Wojdylak-Sputowska, Arkadiusz Jerzy Sputowski

Zarządzanie kosztami egzekucyjnymi w administracji. Wzory pism z komentarzem (e-book z suplementem elektronicznym)

symbol: eBJB1410e
objętość: 123 str.
format: PDF | zawarty w instalatorze.exe (dostawa online)
wydanie: 2021
wymagania: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader
ISBN: 978-83-7804-844-2
cena:
230,00 zł + 5% VAT
(brutto: 241,50 zł)
dodaj do koszyka
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
opis


Książka zawiera gotowe do wykorzystania wzory pism, postanowień, zażaleń, skarg i wniosków, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien sporządzać wierzyciel oraz organ egzekucyjny. Wzory odpowiadają nowemu sposobowi zarządzania kosztami postępowania egzekucyjnego, będącemu konsekwencją wejścia w życie od 20 lutego 2021 r. ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1553). Uwzględniono także proponowane zmiany do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji planowane do uchwalenia już w 2021 r.
Niniejsza publikacja podpowie m.in.:
  • jak postępować w zakresie orzekania o kosztach postępowania egzekucyjnego w sytuacji postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia 19 lutego 2021 r.;
  • jak poprowadzić postępowanie w zakresie stosowania preferencji w spłacie kosztów postępowania egzekucyjnego;
  • jak sformułować postanowienie o ustalenie kosztów postępowania egzekucyjnego;
  • na jakich zasadach wierzyciel może wnioskować o wydanie postanowienia o kosztach postępowania egzekucyjnego;
  • jak upoważnić pracowników wierzyciela oraz organu egzekucyjnego do zarządzania kosztami postępowania egzekucyjnego.
 
Integralną częścią publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera wszystkie wzory dokumentów zawartych w książce w formacie MS Word, co umożliwia ich edycję i łatwe dostosowanie do indywidualnych wymogów i rozwiązań stosowanych w jednostce (plik suplementu jest do pobrania przez Internet, instrukcję postępowania zamieszczono w książce; zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows).
 
spis treści
Spis zawartości suplementu elektronicznego:

1. Koszty postępowania egzekucyjnego w okresie przejściowym
1.1. Zawiadomienie o wysokości opłat egzekucyjnych (1)
1.2. Zawiadomienie o wysokości opłat egzekucyjnych (2)
1.3. Wniosek wierzyciela o wydanie postanowienia w sprawie wysokości opłat egzekucyjnych
1.4. Postanowienie w sprawie ustalenia opłaty manipulacyjnej i egzekucyjnej
1.5. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie ustalenia opłaty manipulacyjnej i egzekucyjnej
2. Ustalanie kosztów egzekucyjnych
2.1. Wniosek organu egzekucyjnego do państwa członkowskiego
2.2. Postanowienie o wysokości kosztów egzekucyjnych (1)
2.3. Postanowienie o wysokości kosztów egzekucyjnych (2)
2.4. Zażalenie wierzyciela niebędącego jednocześnie organem egzekucyjnym na postanowienie w sprawie wysokości kosztów egzekucyjnych
2.5. Wniosek wierzyciela o zwrot kosztów egzekucyjnych
2.6. Postanowienie w sprawie rozliczenia kosztów egzekucyjnych
2.7. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie rozliczenia kosztów egzekucyjnych
2.8. Zawiadomienie o zwrocie kosztów egzekucyjnych
2.9. Postanowienie w sprawie odmowy zwrotu kosztów egzekucyjnych
2.10. Postanowienie w sprawie zwrotu kosztów egzekucyjnych
2.11. Wniosek wierzyciela o wydanie postanowienia w sprawie zwrotu kosztów egzekucyjnych
2.12. Postanowienie o obciążeniu wierzyciela kosztami egzekucyjnymi
2.13. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie zwrotu kosztów egzekucyjnych
2.14. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie obciążenia kosztami egzekucyjnymi
2.15. Postanowienie w sprawie przyznania wydatków i wynagrodzenia za dozór
2.16. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie wydatków za dozór
3. Ulgi w spłacie kosztów egzekucyjnych
3.1. Wniosek wierzyciela o umorzenie kosztów egzekucyjnych
3.2. Wezwanie do uzupełnienia innych wymagań we wniosku
3.3. Zawiadomienie o pozostawieniu podania / wniosku bez rozpatrzenia
3.4. Zawiadomienie o przekazaniu podania / wniosku do właściwego organu
3.5. Wezwanie do udziału w podejmowanych czynnościach
3.6. Postanowienie dotyczące wyrażenia stanowiska
3.7. Zawiadomienie o zapoznaniu się z aktami sprawy
3.8. Postanowienie o rozłożeniu na raty zapłaty kosztów egzekucyjnych
3.9. Postanowienie o umorzeniu kosztów egzekucyjnych
3.10. Adnotacja urzędowa
3.11. Zażalenie wierzyciela na postanowienie w sprawie umorzenia kosztów egzekucyjnych
3.12. Pismo przekazujące zażalenie do organu odwoławczego
4. Upoważnienia
4.1. Upoważnienie dla kierownika jednostki organizacyjnej JST nieposiadającej osobowości prawnej (wierzyciel)
4.2. Upoważnienie dla pracownika jednostki organizacyjnej JST nieposiadającej osobowości prawnej (wierzyciel)
4.3. Upoważnienie dla kierownika jednostki organizacyjnej JST nieposiadającej osobowości prawnej (organ egzekucyjny)
4.4. Upoważnienie dla pracownika jednostki organizacyjnej JST nieposiadającej osobowości prawnej (organ egzekucyjny)
4.5. Wzór upoważnienia o dostęp do akt sprawy egzekucyjnej
4.6. Wzór pełnomocnictwa dla pracownika wierzyciela
 

o autorze
Zofia Wojdylak-Sputowska

Audytor wewnętrzny i zewnętrzny z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów komunalnych, budżetu jednostki samorządu terytorialnego, podatków i opłat lokalnych, księgowości podatkowej oraz egzekucji administracyjnej; autorka artykułów w zakresie dochodów JST oraz audytu wewnętrznego.
Arkadiusz Jerzy Sputowski

Audytor wewnętrzny i zewnętrzny, wieloletni pracownik służb podatkowych państwa i JST, z dużym doświadczeniem zawodowym w zakresie finansów komunalnych, dochodów JST, procedur administracyjnych i podatkowych, audytu wewnętrznego i zarządzania ryzykiem. Autor licznych poradników z zakresu prawa podatkowego, procedur administracyjnych oraz metodyki wykonywania audytu wewnętrznego. Doświadczony wykładowca. Członek Stowarzyszenia Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie: Prekursor