poniedziałek, 22 kwietnia 2024; w sklepie jest 4954 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce (e-book)

prof. dr hab. Jerzy Gierusz (red.), Maciej Gierusz (red.)

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w teorii i w praktyce (e-book)

symbol: eBRF1180
objętość: 1096 str.
format: PDF | zawarty w instalatorze.exe (dostawa online)
wydanie: 2017
wymagania: system operacyjny MS Windows, Acrobat Reader
ISBN: 978-83-7804-480-2

cena:
340,00 272,00 zł + 5% VAT
(brutto: 285,60 zł)

Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 289,00 zł + 5% VAT

dodaj do koszyka
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
opis


Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej weszły na stałe do kanonu współczesnej rachunkowości, silnie oddziaływując także na regulacje lokalne poszczególnych państw, w tym polskich przepisów prawa. W obecnej dobie trudno być księgowym lub audytorem nie znając tych rozwiązań.
 
Publikacja to bardzo obszerny, jedyny na rynku przewodnik po poszczególnych Standardach stworzony z myślą o praktycznym wykorzystaniu tych regulacji. MSSF posługują się własnym, specyficznym językiem nie zawsze zrozumiałym dla polskiego odbiorcy, do tego dochodzą jeszcze trudności związane z przekładem z języka angielskiego. Autorzy wyjaśniają poszczególne regulacje językiem przystępnym dla praktyków. Liczne nawiązania do praktyki gospodarczej oraz szczegółowe przykłady liczbowe pomagają zrozumieć dane zagadnienie oraz pokazują, jak należy je ujmować w księgach rachunkowych. 
 
Autorzy przybliżają rozstrzygnięcia przyjęte w poszczególnych standardach, przede wszystkim w zakresie:
 • stosowanych pojęć,
 • warunków ujęcia danej kategorii,
 • podstaw wyceny,
 • wymaganych ujawnień,
 • odniesień do polskiego prawa bilansowego i podatkowego.
 
Publikacja jest również cennym materiałem dydaktycznym dla wykładowców i studentów studiów wyższych, a także dla celów samokształcenia. Każdemu rozdziałowi towarzyszą zadania do wykonania umożliwiające sprawdzenie wiedzy. W publikacji zamieszczono również klucz rozwiązań. 
 
Zagadnienia poruszone w publikacji:
 
Część I. Podstawy harmonizacji rachunkowości                                                       
 1. Założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej
 2. MSSF 1 „Zastosowanie  Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej po raz pierwszy”
 3. MSSF 13 „Wycena w wartości godziwej”  
                                                                                                                                        
Część II. Prezentacja informacji finansowych                                                           
 1. MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych”
 2. MSR 7 „Sprawozdanie z przepływów pieniężnych”
 3. MSR 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa”
 4. MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i korygowanie błędów”
 5. MSR 21 „Skutki zmian kursów wymiany walut obcych”
 6. MSR 33 „Zysk na akcję”
 7. MSSF 8 „Segmenty operacyjne”
 8. MSR 20 „Dotacje rządowe oraz ujawnianie informacji na temat pomocy rządowej”
 9. MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć”
 10.  MSSF 4 „Umowy ubezpieczeniowe”
                                                                                                                                        
Część III. Aktywa trwałe i zapasy                                                                               
 1. MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”
 2. MSR 38 „Aktywa niematerialne”
 3. MSR 40 „Nieruchomości inwestycyjne”
 4. MSR 23 „Koszty finansowania zewnętrznego”
 5. MSR 36 „Utrata wartości aktywów”
 6. MSSF 5 „Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana”
 7. MSR 17 „Leasing”
 8. MSR 2 „Zapasy”
                                
Część IV. Pomiar przychodów
 1. MSR 18 „Przychody”
 2. MSR 11 „Umowy o usługę budowlaną”
                                                                                                                                        
Część V. Rachunkowość instrumentów finansowych
MSR 39 „Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena”
MSR 32 „Instrumenty finansowe: prezentacja”
MSSF 7 „Instrumenty finansowe: ujawnianie informacji”
MSSF 9 „Instrumenty finansowe”
                                                                                                                                        
Część VI. Wycena wybranych zobowiązań
 1. MSR 37 „Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe”
 2. MSR 19 „Świadczenia pracownicze”
 3. MSR 12 „Podatek dochodowy” 
o autorze
prof. dr hab. Jerzy Gierusz

Kierownik Katedry Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Studiów Podyplomowych Rachunkowości i Podatków UG, wieloletni członek Komitetu Standardów Rachunkowości, członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. Specjalizuje się w zagadnieniach sprawozdawczości finansowej i rachunku kosztów.
Maciej Gierusz

Adiunkt w Katedrze Rachunkowości Uniwersytetu  Gdańskiego, posiada tytuł ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), prowadzi kursy przygotowujące do kwalifikacji ACCA oraz CIMA, a także szkolenia z zakresu MSSF i konsolidacji sprawozdań finansowych.
Zespół autorski:


dr Przemysław Czajor – adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Trener na szkoleniach z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i zarządzania finansami. Współautor projektu KSR 11 „Środki trwałe” oraz projektów wdrożeniowych z zakresu rachunkowości finansowej i rachunkowości zarządczej dla wielu czołowych polskich przedsiębiorstw. Jego zainteresowania naukowe obejmują takie obszary, jak: międzynarodowe regulacje rachunkowości, instrumenty finansowe i strategiczna rachunkowość zarządcza. Autor bądź współautor piętnastu książek i ponad pięćdziesięciu artykułów.

dr hab. Barbara Gierusz – profesor nadzwyczajny w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka cenionych podręczników i innych opracowań ułatwiających poznanie i zrozumienie zasad ewidencji księgowej.

dr Karolina Gościniak– adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, biegły rewident, wieloletni praktyk. Specjalizuje się w zagadnieniach rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, w tym MSSF.

dr Anna Kamińska-Stańczak – adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Wieloletni wykładowca, szkoleniowiec i konsultant z zakresu rachunkowości jednostek sektora biznesu oraz organizacji pozarządowych.

dr Cyryl Kotyla – adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego; praktyk z wieloletnim doświadczeniem na stanowiskach: kontrolera finansowego, głównego księgowego, dyrektora finansowego i dyrektora zarządzającego.

dr Wojciech Kozłowski – adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. W sferze jego zainteresowań są rynki finansowe i funkcjonowanie podmiotów z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

dr Marcin Michalak – pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczony trener na szkoleniach i kursach menedżerskich z zakresu rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej i analizy finansowej. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w zakresie projektów wdrożeniowych i consultingowych w ww. obszarach. Ekspert Banku Światowego i Komitetu Standardów Rachunkowości przy Ministerstwie Finansów. Współautor projektu KSR 11 „Środki trwałe”. Członek SKwP i EAA.

dr Sylwia Silska-Gembka – adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, wykładowca z zakresu rachunkowości na wyższych uczelniach i studiach podyplomowych.

dr Ewa Spigarska – adiunkt w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzone przedmioty to przede wszystkim Rachunkowość i sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń, Rachunkowość jednostek w szczególnych sytuacjach (fuzje, likwidacje, upadłość), Zarządzanie i gospodarka finansowa nieruchomości. Autorka artykułów z zakresu rachunkowości ubezpieczeniowej (MSSF 4, rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe, działalność lokacyjna).

dr hab. Arleta Szadziewska – profesor nadzwyczajny w Katedrze Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Od wielu lat prowadzi wykłady z rachunkowości finansowej, rachunkowości zarządczej, rachunku kosztów oraz rachunkowości bankowej. Autorka i współautorka wielu publikacji naukowych na temat wykorzystania rachunku kosztów w przedsiębiorstwach, włączenia środowiskowych aspektów funkcjonowania podmiotu w obszar przedmiotowy oraz roli rachunkowości w pomiarze i raportowaniu efektywności działań społecznie odpowiedzialnych.

Tomasz Zielke – biegły rewident, ekspert i praktyk w zakresie rewizji i sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych opartych o polskie i międzynarodowe standardy rachunkowości, m.in. pracownik, a także członek zarządu PricewaterhouseCoopers. W latach 2007–2011 członek Regionalnej Rady Biegłych Rewidentów w Gdańsku, a w latach 2015–2017 Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych przez biegłych rewidentów KRBR. Od 2009 roku wspólnik spółki audytorskiej ESO Audit sc.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie: Prekursor