sobota, 2 marca 2024; w sklepie jest 4946 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Lokalne organizacje społeczne. Koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia i fundacje. Zasady działalności – Relacje z otoczeniem – Współpraca z samorządem (z suplementem elektronicznym)

Robert Barański

Lokalne organizacje społeczne. Koła gospodyń wiejskich oraz stowarzyszenia i fundacje. Zasady działalności – Relacje z otoczeniem – Współpraca z samorządem (z suplementem elektronicznym)

symbol: PGK1389e
objętość: 458 str.
format: B5
wydanie: 2021
ISBN: 978-83-7804-733-9
cena:
220,00 187,00 zł + 5% VAT
(brutto: 196,35 zł)

Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 187,00 zł + 5% VAT

dodaj do koszyka
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
wysyłamy w ciągu 24 h
sprawdź koszty dostawy
opis
Małe organizacje lokalne powstają najczęściej jako odpowiedź na konkretną potrzebę społeczną lub problem, na którego skuteczne rozwiązanie przez instytucje centralne, w odczuciu społecznym, istnieją niewielkie szanse. Powodem powołania do życia podmiotu trzeciego sektora może być też próba uzupełnienia określonego niedoboru występującego na danym terenie (np. brak określonej infrastruktury, brak oferty edukacji nieformalnej) czy też zwyczajna chęć poprawy poziomu życia społeczności lokalnej (np. aktywizacja zawodowa kobiet, promocja działań ekologicznych).

Niniejsze opracowanie to kompendium wiedzy o organizacjach społecznych. Szczegółowo omówiono zakładanie organizacji, treść statutu, strukturę wewnętrzną, sposób zarządzania i prowadzenia działalności (w tym zatrudnianie pracowników i współpracę z wolontariuszami), przygotowywanie projektów, udział w programach i konkursach ofert na realizację zadania publicznego, a także pozyskiwanie dofinansowania zewnętrznego i ewentualną uzupełniającą działalność gospodarczą.


Poza fundacjami i stowarzyszeniami szczegółowo przedstawione zostały też koła gospodyń wiejskich, w tym: konstrukcja statutów, rejestracja, konto bankowe oraz uzyskanie numerów REGON i NIP, uproszczona ewidencja przychodów i kosztów, dotacje dla kół gospodyń wiejskich, nadzór nad działalnością kół i związku kół gospodyń wiejskich.

Integralną częścią pozycji jest suplement elektroniczny zawierający wszystkie wzory dokumentów w wersji edytowalnej. Plik suplementu należy pobrać przez Internet – instrukcja postępowania zamieszczona jest w książce. Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.
 
spis treści
Spis zawartosci suplementu elektronicznego:

Koła gospodyń wiejskich
 • Deklaracja członkowska przystąpienia do koła gospodyń wiejskich
 • Decyzja zarządu koła gospodyń wiejskich
 • Zawiadomienie o zebraniu członków koła gospodyń wiejskich
 • Przykład zapisu dotyczącego komisji rewizyjnej w statucie koła gospodyń wiejskich
 • Wzorcowy statut koła gospodyń wiejskich
 • Oświadczenie koła gospodyń wiejskich o przyjęciu wzorcowego statutu
 • Uchwała założycieli koła gospodyń wiejskich w sprawie wyboru komitetu założycielskiego
 • Uchwała zebrania członków koła gospodyń wiejskich w sprawie wyboru składu zarządu koła
Stowarzyszenia lokalne
 • Regulamin stowarzyszenia zwykłego
 • Statut stowarzyszenia 
 • Przykład uchwały o powołaniu stowarzyszenia
 • Przykład uchwały o wyborze zarządu stowarzyszenia
Fundacje lokalne
 • Statut fundacji
 • Przykład pisma powołującego członków zarządu fundacji
 • Pismo wskazujące ministra właściwego do sprawowania nadzoru nad działalnością fundacji
Działalność administracyjna organizacji lokalnej
 • Umowa użyczenia
 • Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontariackich
 • Karta rekrutacyjna
Zlecanie realizacji zadań publicznych
 • Ogłoszenie otwartego konkursu ofert 
 • Przykładowo wypełniona oferta realizacji zadania publicznego
 • Ogłoszenie o wyborze ofert
 • Wyciąg z umowy o realizację zadania publicznego
 • Regulamin kontroli i oceny realizacji zlecanych zadań publicznych
 • Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli zadania publicznego
 • Protokół kontroli zadania publicznego
 • Plan (Harmonogram) rocznej kontroli
 • Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego
 • Inicjatywa lokalna
 • Zestawienie wniosków w ramach inicjatywy lokalnej
 • Wzór wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 • Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 • Karta oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 • Umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej
 • Wzór sprawozdania z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
Powiatowe i gminne rady działalności pożytku publicznego
 • Uchwała rady miejskiej w sprawie trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania gminnej rady działalności pożytku publicznego
 • Karta zgłoszenia kandydata na członka rady działalności pożytku publicznego
Roczny program współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi
 • Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
Zarządzanie organizacją lokalną
 • Przykłady misji organizacji lokalnych
 • Przykłady wizji organizacji lokalnych
 • Przykład zapisu w strategii rozwoju dotyczący analizy zasobów organizacyjnych
 • Przykład zapisu w strategii rozwoju dotyczący analizy otoczenia zewnętrznego
 • Przykładowe cele strategiczne strategii rozwoju koła gospodyń wiejskich
 • Przykładowe cele operacyjne strategii rozwoju koła gospodyń wiejskich
 • Ankieta ewaluacyjna projektu
 • Regulamin rekrutacji uczestników projektu
 • Punkty kontrolne realizacji projektu (kamienie milowe)
 • Ogłoszenie rekrutacyjne
 • Wymagania dotyczące sprawozdawczości projektu zawarte w regulaminie konkursu
 • Zasady rozliczania dotacji z budżetu przyznawanych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • Sprawozdanie z zachowania trwałości projektu
 • Kategorie kosztów w ramach programu dotacyjnego
Finansowanie działalności administracyjnej i statutowej
 • Regulamin lokalnego konkursu grantowego
 • Karta oceny formalnej projektu
 • Karta oceny merytorycznej projektu
 • Lista kontrolna do sprawdzenia zgodności wniosku o dofinansowanie
 • Program dotacyjny „Kultura ludowa i tradycyjna”
 • Materiał informacyjny dotyczący wnoszenia wkładu niepieniężnego w ramach projektów
 • Wzór umowy o dofinansowanie projektu
 • Lista kontrolna do sprawdzenia wniosku o udzielenie dotacji
Współpraca z darczyńcami firmowymi
 • Zaproszenie firmy do współpracy z organizacją lokalną
 • Umowa darowizny
 • Umowa sponsoringu
Projekty partnerskie
 • Zaproszenie firmy do udziału w projekcie partnerskim
 • Porozumienie o współpracy partnerskiej
 • Zasady dobrej współpracy w projekcie


o autorze
Robert Barański

Absolwent Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Łódzkiego, posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organizacjach trzeciego sektora, był członkiem zarządów stowarzyszeń i fundacji o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi działalność edukacyjną doradczą oraz publicystyczną na obszarze efektywnego funkcjonowania NGO w Polsce i Europie. Autor wielu specjalistycznych publikacji z zakresu powoływania, zarządzania i finansowania organizacji pozarządowych.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie: Prekursor