wtorek, 31 stycznia 2023; w sklepie jest 4831 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
Controlling w praktyce

dr hab. Zbigniew Leszczyński, prof. PŁ, dr Tomasz Wnuk-Pel

Controlling w praktyce

symbol: KRF724
objętość: 656 str.
format: B5
oprawa: twarda
wydanie: 2010
ISBN: 83-74263-13-X
cena:
180,00 zł + 5% VAT
(brutto: 189,00 zł)
dodaj do koszyka
dostępna
dostępność:
publikacja w sprzedaży
wysyłamy w ciągu 24 h
sprawdź koszty dostawy
opis
Kompleksowe, obszerne opracowanie prezentujące metody zarządzania kosztami i finansami przedsiębiorstwa i ich zastosowanie w praktyce. Przy prezentacji kolejnych metod zarządzania autorzy posługują się konkretnym przykładem przedsiębiorstwa produkcyjnego, w który wplecione są wyjaśnienia teoretyczne potrzebne do zrozumienia rozwiązań praktycznych. Na danych liczbowych przedstawiają kolejne ogniwa systemu informacyjnego controllingu z punktu widzenia jego projektowania, wdrażania oraz analizy i wykorzystania informacji dla potrzeb zarządzania.

W kolejnych częściach omówiono:
 • zasady i procedury budżetowania kosztów w powiązaniu z organizacją przedsiębiorstwa, technologią, strukturą asortymentową produkcji oraz realizowanymi procesami. Pokazana jest tu metodyka tworzenia budżetów kosztów dla miejsc ich powstawania w ramach działalności podstawowej, pomocniczej oraz sfery nieprodukcyjnej przedsiębiorstwa.
 • tworzenie budżetów finansowych – przedstawiono tu problematykę planowania i analizy kapitału pracującego, płynności finansowej, tworzenia bilansu pro forma, planowania inwestycji i oceny ich efektywności;
 • zasady kontroli wykonania budżetów operacyjnych dla miejsc powstawania kosztów oraz budżetów finansowych przedsiębiorstwa – szczegółowo zostały tu opisane sposoby monitorowania kosztów bezpośrednich, wydziałowych, nieprodukcyjnych oraz wyniku, płynności i wskaźników finansowych na szczeblu całego przedsiębiorstwa;
 • analizę odchyleń kosztów materiałów, płac bezpośrednich, kosztów wydziałowych i nieprodukcyjnych w przekroju miejsc ich powstawania
 • praktyczne i teoretyczne aspekty rachunku kosztów działań, w ty m.in.:
– problematykę zarządzania kosztami produkcji oraz sprzedaży i marketingu w ujęciu procesowym;
– wielowymiarowe ujęcie wyniku finansowego na podstawie rachunku ABC w odniesieniu do działań, produktu i klienta;
– wykorzystanie ABC w rozliczaniu kosztów sprzedaży i marketingu oraz ustalania wyniku finansowego według produktów i klientów
– metodologia budżetowania kosztów (ABB) w oparciu o techniki ABC
 • problematykę pomiaru działalności przedsiębiorstwa za pomocą strategicznej karty wyników (Balanced Scorecard – BSC).

Praktyczny poradnik dla osób, które zajmują się zawodowo rachunkowością zarządczą i controllingiem finansowym. Menedżerowie, którzy sięgną po ta książkę, znajdą w niej szereg praktycznych wskazówek dotyczących projektowania systemów informacyjnych rachunkowości zarządczej i controllingu, analizy informacji z tych systemów oraz ich wykorzystania w procesie zarządzania.
 
spis treści
Przedmowa

Budżetowanie kosztów w firmie produkcyjnej
 • Przygotowanie i planowanie produkcji
 • Budżetowanie kosztów wydziałowych produkcji podstawowej i pomocniczej
 • Pośrednie koszty produkcji
 • Budżety kosztów wydziałowych
 • Zasady opracowania budżetu kosztów wydziałowych
 • Podział budżetowanych kosztów wydziałowych na stałe i zmienne.
 • Współczynnik zmienności kosztów. Funkcja kosztów wydziałowych
 • Rozliczanie budżetowanych kosztów wydziałów produkcji pomocniczej
 • Budżetowanie kosztów bezpośrednich
 • Materiały bezpośrednie
 • Płace bezpośrednie
 • Budżetowanie kosztów nieprodukcyjnych
 • Postulowany koszt jednostkowy produktu
 • Planowanie wyniku finansowego na podstawie rachunku kosztów pełnych i zmiennych
Planowanie finansowe w firmie produkcyjnej
 • Analiza progu rentowności i planowanie wyniku finansowego w krótkim okresie
 • Planowany próg rentowności
 • Planowanie wyniku finansowego w oparciu o analizę progu rentowności
 • Próg rentowności ze zmianą struktury asortymentowej
 • Minimalny i maksymalny próg rentowności
 • Analiza progu rentowności i wyniku finansowego w rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych
 • Dźwignia operacyjna i finansowa
 • Zarządzanie kapitałem pracującym
 • Wymagany poziom aktywów bieżących
 • Finansowanie aktywów bieżących
 • Zarządzanie zapasami
 • Zarządzanie środkami pieniężnymi
 • Zarządzanie należnościami i zobowiązaniami
 • Postulowane zmiany w poziomie kapitału pracującego
 • Planowanie inwestycji i ocena ich efektywności
 • Planowanie finansowe w analizie opłacalności inwestycji
 • Szacowanie opłacalności inwestycji – metody
 • Decyzje inwestycyjne w warunkach inflacji
 • Decyzje inwestycyjne a ryzyko
 • Konstrukcja sprawozdań finansowych pro forma
 • Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych pro forma
 • Bilans pro forma
 • Planowanie potrzeb kapitałowych w długim okresie
 • Planowanie docelowego poziomu aktywów i źródeł ich finansowania
 • Planowanie bilansu, rachunku wyników i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych
 • Symulacja zapotrzebowania na dodatkowy kapitał w zależności od tempa rozwoju przedsiębiorstwa i jego polityki finansowej

Kontrola wykonania budżetów operacyjnych i finansowych
 • Przeliczanie budżetów wyjściowych kosztów na budżety elastyczne kosztów
 • Sprawozdania z wykonania budżetów kosztów
 • Koszty wydziałowe wydziałów produkcji podstawowej
 • Koszty płac i materiałów bezpośrednich
 • Koszty nieprodukcyjne
 • Kontrola kosztów niewykorzystanego majątku produkcyjnego
 • Monitorowanie kosztów i wyników przedsiębiorstwa na podstawie analizy odchyleń
 • Monitorowanie wyniku finansowego w tradycyjnym rachunku kosztów zmiennych
 • Uzupełniająca analiza i kontrola kosztów stałych
 • Monitorowanie wykonania sprawozdań finansowych i planowanego poziomu wskaźników finansowych
 • Raporty z wykonania sprawozdań finansowych
 • Kontrola wykonania planowanego poziomu wskaźników finansowych
Rachunek kosztów standardowych w budżetowaniu i kontroli
 • Podstawowe zasady i procedury rachunku kosztów standardowych
 • Zastosowanie budżetów w procesie kontroli i oceny działalności przedsiębiorstwa
 • Budżetowanie elastyczne
 • Analiza porównawcza planowanego i rzeczywistego poziomu kosztów
 • Porównanie wyniku rzeczywistego z budżetem przeliczonym
 • Analiza odchyleń w przypadku, gdy sprzedaż nie jest równa produkcji oraz uzgodnienie wyniku rzeczywistego w rachunku kosztów pełnych i rachunku kosztów zmiennych
 • Rachunek kosztów standardowych
 • Podstawowe rodzaje rachunku kosztów postulowanych
 • Procedury wyznaczania standardów kosztów i rodzaje standardów
 • Analiza odchyleń w standardowym rachunku kosztów zmiennych
 • Odchylenia materiałów bezpośrednich
 • Odchylenia płac bezpośrednich
 • Odchylenia kosztów zmiennych wydziałowych
 • Odchylenia kosztów zmiennych sprzedaży
 • Odchylenia kosztów stałych wydziałowych
 • Odchylenie kosztów stałych sprzedaży i administracji
 • Odchylenia na sprzedaży
 • Uzgodnienie planowanego i rzeczywistego wyniku finansowego oraz raporty kontrolno-wynikowe dla wyróżnionych ośrodków odpowiedzialności
 • Uzupełniająca analiza odchyleń w standardowym rachunku kosztów pełnych
 • Odchylenia kosztów stałych wydziałowych
 • Odchylenia na sprzedaży
 • Uzgodnienie planowanego i rzeczywistego wyniku finansowego
 • w rachunku kosztów pełnych
 • Rozwinięcie analizy odchyleń materiałów i płac bezpośrednich oraz marży na sprzedaży
 • Szczegółowe odchylenia materiałów bezpośrednich
 • Szczegółowe odchylenia płac bezpośrednich
 • Szczegółowe odchylenia marży na sprzedaży
 • Praktyczne aspekty standardowego rachunku kosztów.
 • Analiza odchyleń oraz system ich monitorowania
 • Wykorzystanie analizy odchyleń kosztów do celów zarządzania
 • Analiza odchyleń kosztu rzeczywistego od kosztu standardowego
 • Odchylenia od standardowych kosztów materiałów bezpośrednich
 • Odchylenie od standardowych kosztów robocizny bezpośredniej
 • Odchylenie od standardowych zmiennych kosztów wydziałowych
 • Odchylenie od standardowych kosztów wydziałowych
 • Kalkulacja rzeczywistego kosztu jednostkowego produktu przy rachunku kosztów standardowych
 • Ewidencja syntetyczna kosztów produkcji
 • przy rachunku kosztów standardowych
 • Prezentacja danych o odchyleniu kosztu standardowego
 • Monitorowanie wyniku finansowego w standardowym rachunku kosztów zmiennych
Rachunek kosztów działań ABC
 • Podstawowe zasady i procedury rachunku kosztów działów
 • Uwarunkowania i problemy rozliczania kosztów pośrednich w tradycyjnym systemie rachunku kosztów
 • Tradycyjne procedury rozliczania kosztów pośrednich
 • Problemy związane z rozliczaniem kosztów pośrednich w tradycyjnym systemie rachunku kosztów
 • Kalkulacja kosztów produktu w rachunku kosztów działów
 • Etapy rachunku kosztów działów
 • Identyfikacja istotnych działań występujących w przedsiębiorstwie
 • Ustalenie kosztów wyodrębnionych działów (activity cost pool)
 • Określenie jednostki pomiaru wolumenu każdego działania
 • Rozliczenie kosztów pośrednich poszczególnych działów na produkty
 • Kalkulacja kosztów produktu w rachunku kosztów działów – przykład
 • Charakterystyka działań zachodzących w przedsiębiorstwie, ich kosztów i jednostek pomiaru
 • Kalkulacja kosztów produktów w podejściu tradycyjnym
 • Kalkulacja kosztów produktów w podejściu ABC
 • Różnice między tradycyjnym rachunkiem kosztów i rachunkiem kosztów działów
 • Problemy związane z wdrażaniem rachunku kosztów działów
 • Praktyczne aspekty ABC - system alokacji kosztów pośrednich w procesy produkcyjne (Działania) i produkty
 • Struktura rodzajowa kosztów wydziałowych w centrach kosztów produkcji podstawowej
 • Jednostki pomiaru kosztów rodzajowych miejsc powstawania kosztów
 • Identyfikacja wartości kosztów rodzajowych dla centrów kosztów
 • Charakterystyka procesów produkcyjnych - mikrodziałów
 • Wskaźniki alokacji kosztów rodzajowych w procesy produkcyjne – mikrodziałania
 • Stawka jednolitych kosztów rodzajowych na ich jednostki pomiaru
 • Wycena procesów produkcyjnych – mikrodziałania
 • Grupowanie procesów produkcyjnych – mikrodziałania w działania.
 • Jednostki pomiaru wolumenu działów
 • Pula i stawki kosztów działów
 • Koszty sprzedaży i marketingu oraz system ich rozliczania według metody ABC
 • Koszt jednostkowy produktu i wynik finansowy liczony według metody ABC
 • Zastosowanie Rachunku kosztów działów(ABC) w procesie budżetowania – ABB

Strategiczna karta wyników jako system pomiaru działalności i zarządzania strategicznego
 • Strategia przedsiębiorstwa a zapotrzebowanie na informacje z systemu rachunkowości zarządczej
 • Strategiczna karta wyników jako system pomiaru działalności
 • Znaczenie kompleksowego i zrównoważonego systemu pomiaru działalności
 • Perspektywa klienta
 • Perspektywa procesów wewnętrznych
 • Perspektywa rozwoju
 • Perspektywa finansowa
 • Strategiczna karta wyników – przykład
 • Strategiczna karta wyników jako fundament systemu zarządzania strategicznego
 • Strategiczna karta wyników – od narzędzia pomiaru działalności do systemu zarządzania strategicznego
 • Wyjaśnianie wizji i strategii
 • Komunikowanie i koordynowanie
 • Planowanie
 • Sprzężenie zwrotne i uczenie się
 • Wdrażanie strategicznej karty wyników
 • Strategiczna karta wyników – podsumowanie
Organizacja i informatyzacja controllingu we współczesnym przedsiębiorstwie
 • Organizacja i funkcje działu controllingu
 • Problemy informatyzacji systemów controllingu
 • Wdrażanie controllingu przy wykorzystaniu systemów finansowo-księgowych z nadbudową i opracowanie niezależnych systemów informatycznych
 • Implementacja controllingu w środowisku zintegrowanych systemów zarządzania przedsiębiorstwem klasy MRP II

Bibliografia

o autorze
dr hab. Zbigniew Leszczyński, prof. PŁ

Pracownik naukowy Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej, wieloletni pracownik międzynarodowych firm konsultingowych. Zajmuje się projektowaniem systemów informacyjnych zarządzania kosztami i inżynierii kosztów, wykonał kilkanaście projektorów wdrożeniowych w przedsiębiorstwach z różnych branż. Autor wielu specjalistycznych publikacji z zakresu zarządzania kosztami i rachunku kosztów.

dr Tomasz Wnuk-Pel

Pracownik Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Łódzkiego, partner w T.G. RaFiB Sp. z o.o. – firmie consultingowej specjalizującej się w projektowaniu i wdrażaniu nowoczesnych systemów rachunkowości zarządczej i controlligu. Twórca i współtwórca projektów systemów controllingu i rachunkowości zarządczej w wiodących polskich firmach oraz programów szkoleniowych. Autor wielu książek i artykułów z zakresu rachunku kosztów, zarządzania kosztami, budżetowania, rachunkowości zarządczej i controllingu.
NAJBLIŻSZA KSIĘGARNIA
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie: Prekursor