piątek, 23 lutego 2024; w sklepie jest 4947 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz się
ODDK Serwisy tematyczne Karta Nauczyciela
Karta Nauczyciela
Co się zmieniło od września 2022 r.?


Z dniem 1 września 2022 r. weszła w życie nowelizacja Karty Nauczyciela. Zmiany dotyczą przede wszystkim wprowadzenia nowych zasad awansu zawodowego nauczycieli.
Zdaniem ustawodawcy nowe przepisy mają uprościć i odbiurokratyzować system awansu zawodowego oraz zagwarantować nauczycielom rozpoczynającym pracę w szkole wyższe wynagrodzenie. 

Nowe zasady awansu zawodowego


► Uproszczona ścieżka awansu, instytucja mentora


Zmniejszono liczbę stopni awansu zawodowego, pozostawiając jedynie stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Znika stopień nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego, co oznacza, że nauczyciel rozpoczyna pracę w szkole bez stopnia awansu zawodowego. Zamiast tego przez 3 lata i 9 miesięcy będzie przygotowywał się do zawodu nauczyciela, a w tym czasie będzie zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony na 2 lata szkolne.
 
Osobie odbywającej przygotowanie do zawodu nauczyciela dyrektor szkoły przydziela mentora – jego zadaniem będzie udzielanie pomocy tzw. nauczycielowi początkującemu.
W praktyce obowiązki mentora pokrywają się z zadaniami dotychczasowego opiekuna stażu.

Nauczycieli ucieszy zapewne zlikwidowanie wielu formalnych wymogów związanych z odbywaniem staży, przygotowywaniem planów rozwoju zawodowego oraz sprawozdań z ich realizacji, słowem – rezygnacja z części dotychczasowej pracochłonnej „papierologii”. Celem ustawodawcy było bowiem położenie większego nacisku na nabywanie przez nauczycieli umiejętności praktycznych.


 

► Ocena pracy nauczyciela, lekcja pokazowa


Sprawdzeniu tych umiejętności służyć ma przeprowadzana przez dyrektora obserwacja zajęć nauczyciela w trakcie jego przygotowania do zawodu oraz dokonywana ocena jego pracy. Ostatecznym sprawdzianem dla nauczyciela początkującego ma być przeprowadzenie przez niego tzw. lekcji pokazowej przed powołaną w tym celu komisją.  Po godzinnej obserwacji zajęć komisja omówi je z nauczycielem, a także przeprowadzi z nauczycielem rozmowę dotyczącą ważnych aspektów jego pracy. Po omówieniu zajęć i przeprowadzeniu rozmowy z nauczycielem komisja wyda opinię. W przypadku opinii pozytywnej nauczyciel będzie mógł składać wniosek o nadanie stopnia mianowanego. Ostatnim etapem starań o uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego jest zdanie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną, podczas którego sprawdza się spełnianie przez nauczyciela wymagań dotyczących wiedzy i umiejętności niezbędnych do efektywnego realizowania obowiązków nauczyciela.
 

 


► Dalszy awans nauczyciela, przepisy przejściowe


Należy podkreślić, że uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego jest obligatoryjne, nauczyciel ma na to 6 lat od rozpoczęcia odbywania przygotowania do zawodu nauczyciela.
 
Po przepracowaniu w szkole co najmniej 5 lat i 9 miesięcy od dnia nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel może złożyć wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
 
Ważną informacją jest, że przepisy przejściowe powalają na zdobycie kolejnego stopnia awansu na starych zasadach wszystkim tym, którzy 1 września 2022 r. byli już w trakcie stażu.

 

Obowiązek dostępności

Inną ważną i wzbudzającą najwięcej kontrowersji zmianą jest zobowiązanie nauczyciela w ramach pensum do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców. W odczuciu nauczycieli jest to niepotrzebne zwiększenie liczby godzin pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia.
 


Wynagrodzenia nauczycieli

Na zmianach skorzystają jedynie nauczyciele rozpoczynający pracę; wynagrodzenie w pierwszym roku pracy wzrośnie o 20% w stosunku do dotychczasowej kwoty. Szybsza ścieżka awansu na nauczyciela mianowanego spowoduje z kolei przyspieszone przeszeregowanie płacowe i realnie wyższe zarobki już w piątym roku pracy. Bez zmian pozostała podstawa wyliczania wynagrodzenia nauczycieli mianowanych i dyplomowanych, a zatem nauczyciele z dłuższym stażem ewentualnych podwyżek mogą się doczekać dopiero w ustawach budżetowych uchwalanych na kolejne lata.
 
 
Czy nowe regulacje Karty Nauczyciela mogą poprawić sytuację w polskiej oświacie? Nauczycielskie związki zawodowe krytykowały je już na etapie projektowania zmian, wytykając resortowi edukacji chaotyczność i niespójność wprowadzanych rozwiązań, co w konsekwencji doprowadzi do obniżenia jakości nauczania, zmniejszenia stabilności zatrudnienia i obniżenia wynagrodzeń. Rozpoczęty we wrześniu 2022 r. pierwszy pod rządami znowelizowanej Karty Nauczyciela rok szkolny zapewne pozwoli lepiej ocenić wprowadzone zmiany. 
 J.T.
 
Fragmenty pochodzą z książki:
 Karta Nauczyciela
Książkę lub e-book kupisz z rabatem 10% wpisując w koszyku kod:  ST10JT

Jak skorzystać z kodu rabatowego ⇒


Karnet Abonament szkoleniowy
Dokumentacja pracownicza 2024 –  ponad 360 wzorów z komentarzem (z suplementem elektronicznym)
360,00 zł + 5% VAT
(brutto: 378,00 zł)
zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie: Prekursor