poniedziałek, 5 czerwca 2023; w sklepie jest 4868 produktów
ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Koszyk jest pusty, zapraszamy na zakupy! 
Twój schowek jest pusty.
kategorie

Newsletter

Podaj e-mail, aby otrzymywać informacje o nowościach wydawniczych i promocjach zapisz sięMasz pytanie? Skontaktuj się z nami
 
program

1. Składka zdrowotna w jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej skalą podatkową
od dnia 1 lipca 2022 r.:

- stawka, podstawa wymiaru w ujęciu miesięcznym,

- minimalna miesięczna podstawa wymiaru składki,

- podstawa wymiaru w ujęciu rocznym,

- minimalna roczna podstawa wymiaru składki,

- rok podatkowy vs rok składkowy,

- podstawa wymiaru, a podstawa obliczenia podatku w PIT,

- podstawa wymiaru, a ulgi w PIT,

- podstawa wymiaru, a przychody niestanowiące przychodów w PIT,

- podstawa wymiaru, a przychody zwolnione z PIT,

- podstawa wymiaru, a koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w PIT,

- podstawa wymiaru, a rabaty, skonta, zwroty towarów, uznane reklamacje,

- kary umowne, odszkodowania, a składka zdrowotna,

- dotacje, umorzenia i zaniechania poboru, a składka zdrowotna,

- sprzedaż środka trwałego i jej wpływ na wysokość składki zdrowotnej,

- problematyka różnic remanentowych,

- ulga na zabytki, B+R, na ekspansję, robotyzację i złe długi vs składka zdrowotna,

- rozliczenie nadpłaty – kiedy, w jakim terminie i w jaki sposób?

- wpływ nadpłaty na raportowanie,

- niedopłaty – kiedy z odsetkami, a kiedy bez?

- jak technicznie rozliczyć i zaraportować niedopłaty?

- zawieszenie działalności, a wysokość składki zdrowotnej – czy to coś da?

- czy składkę zdrowotną można ująć w kosztach podatkowych albo odliczyć od dochodu?

- panel interaktywny – pytania uczestników.

2. Składka zdrowotna w jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym od dnia 1 lipca 2022 r.:

- stawka, podstawa wymiaru w ujęciu miesięcznym,

- minimalna miesięczna podstawa wymiaru składki,

- podstawa wymiaru w ujęciu rocznym,

- minimalna roczna podstawa wymiaru składki,

- rok podatkowy vs rok składkowy,

- podstawa wymiaru, a podstawa obliczenia podatku w PIT,

- podstawa wymiaru, a ulgi w PIT,

- podstawa wymiaru, a przychody niestanowiące przychodów w PIT,

- podstawa wymiaru, a przychody zwolnione z PIT,

- podstawa wymiaru, a koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w PIT,

- podstawa wymiaru, a rabaty, skonta, zwroty towarów, uznane reklamacje,

- kary umowne, odszkodowania, a składka zdrowotna,

- dotacje, umorzenia, zaniechania poboru PIT, a składka zdrowotna,

- sprzedaż środka trwałego i jej wpływ na wysokość składki zdrowotnej,

- problematyka różnic remanentowych,

- ulga na zabytki, B+R, ulga na złe długi vs składka zdrowotna,

- rozliczenie nadpłaty – kiedy, w jakim terminie i w jaki sposób?

- wpływ nadpłaty na raportowanie,

- niedopłaty – kiedy z odsetkami, a kiedy bez?

- jak technicznie rozliczyć i zaraportować niedopłaty?

- zawieszenie działalności, a wysokość składki zdrowotnej – czy to coś da?

- czy składkę zdrowotną można ująć w kosztach podatkowych albo odliczyć od dochodu?

- panel interaktywny – pytania uczestników.

3. Składka zdrowotna w jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej ryczałtem
od przychodów ewidencjonowanych od dnia 1 lipca 2022 r.:

- stawka, progi składkowe,

- przychód jako determinant podstawy wymiaru składki,

- podstawa wymiaru w ujęciu miesięcznym,

- czy na ryczałcie jest minimalna miesięczna podstawa wymiaru składki?

- podstawa wymiaru w ujęciu rocznym,

- czy składkę zdrowotną można odliczyć od przychodu?

- czy na ryczałcie jest minimalna roczna podstawa wymiaru składki?

- czy na ryczałcie przyjęto konstrukcję „roku składkowego”?

- niedopłaty – kiedy z odsetkami, a kiedy bez?

- jak technicznie rozliczyć i zaraportować niedopłaty?

- rozliczenie nadpłaty – kiedy, w jakim terminie i w jaki sposób?

- wpływ nadpłaty na raportowanie,

- sprzedaż środka trwałego, a podstawa wymiaru składki

- zawieszenie działalności sposobem na składkę zdrowotną?

- panel interaktywny – pytania uczestników.

4. Składka zdrowotna w jednoosobowej działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową
od dnia 1 lipca 2022 r.:

- stawka, podstawa wymiaru składki,

- odliczenie składki zdrowotnej od karty podatkowej,

- nadpłaty, niedopłaty – korekty,

- panel interaktywny – pytania uczestników.

5. Problematyka składki zdrowotnej w spółkach:

- wspólnicy spółki partnerskiej,

- wspólnicy spółki cywilnej,

- wspólnicy spółki jawnej,

- wspólnicy spółki komandytowej,

- wspólnicy i akcjonariusze spółki komandytowo-akcyjnej,

- wspólnicy spółki z o.o.,

- wspólnicy spółki akcyjnej,

- panel interaktywny – pytania uczestników.

6. Składka zdrowotna członków zarządu, prokurentów oraz pozostałych osób pobierających wynagrodzenie na podstawie aktu powołania po zmianach od dnia 1 lipca 2022 r.:

- stawka, podstawa wymiaru,

- rozszerzenie oskładkowania na prokurentów,

- w jaki sposób prokurenci mają zapłacić składkę zdrowotną,

- podmioty wyłączone spod obowiązku, pomimo pobierania wynagrodzenia na podstawie aktu powołania,

- podmioty pełniące rolę płatnika oraz ich obowiązki, w tym termin zgłoszenia do ubezpieczeń.

7. Zagadnienia szczegółowe:

- korekta PIT po kontroli podatkowej – co ze składką zdrowotną?

- czy ZUS może podważać dochód na potrzeby składki zdrowotnej?

-samozatrudnieni niezatrudniający pracowników i niezgłaszający zleceniobiorców do ubezpieczeń społecznych – obowiązek miesięcznego raportowania,

- ulga na start, a składka zdrowotna,

- składka zdrowotna osób współpracujących,

- kilka spółek komandytowych,

- spółka jawna + spółka komandytowa,

- spółka jawna + JDG,

- spółka komandytowa + JDG,

- spółka partnerska/cywilna + JDG,

-zaliczki uproszczone a składka zdrowotna,

- zaliczki kwartalne a składka zdrowotna,

- czy zmiana formy opodatkowania w roku 2023 będzie oznaczała problemy?

jak się zapisać
Zgłoszenia udziału w szkoleniu przyjmujemy:
- za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego (ZAPISZ SIĘ)
- za pośrednictwem poczty elektronicznej: webinaria@oddk.pl

Wpłaty prosimy dokonywać w biurze ODDK lub na konto:
Santander Bank Polska S.A. 1 O. w Gdańsku 08 1090 1098 0000 0000 0901 5775

zapisz się do newslettera
płatności obsługujepayu
ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Obrońców Westerplatte 32A, 80-317 Gdańsk, tel. (58) 554 29 17   ...więcej »
Opracowanie: Prekursor